INTERGRAAL MANAGEMENT SYSTEEM

Eén Managementsysteem voor al uw normen

Met één Managementsysteem voldoen aan meer normen?

Veel organisaties moeten voldoen aan een of meerdere normen. Daarnaast gelden nog de eisen uit de AVG en soms specifieke branche eisen. We zien dan dat men per norm een managementsysteem inricht. Het grote probleem is dan echter hoe je meerdere bestaande managementsystemen in één organisatie binnen afzienbare tijd weer actueel en vernieuwd krijgt, zonder de medewerkers te veel te belasten. Het antwoord: Door de deze systemen als één geheel te zien, de organisatie en haar werkwijze als uitgangspunt te nemen en een strakke projectorganisatie neer te zetten. 

Een grote verzameling managementsystemen

Om te zorgen dat de kwaliteit van het werk, de informatieveiligheid en de privacy goed georganiseerd is én blijft kun je als organisatie verschillende managementsystemen inrichten. Onder andere ISO 9001 en 14001 voor de kwaliteit en duurzaamheid. ISO 27001 voor de veiligheid en privacy van de gegevens en ISO 22301 voor de bedrijfscontinuïteit en omgang met incidenten. De ISAE 3402 type I en II rapportage toont aan dat je als organisatie in de praktijk ook daadwerkelijk conform afspraken werkt. Deze rapportage is bij aanbestedingen een veel gestelde voorwaarde.

Slim en praktisch aanpakken

Zoveel normenkaders vernieuwen is complex en omvangrijk. Als je dat niet slim en praktisch aanpakt wordt het óf een lang en tijdrovend proces óf het gaat simpelweg niet lukken. Die praktische aanpak is voor veel organisatie ook de reden om met ons in zee te gaan. ISO en ISAE zijn erg belangrijk, maar het dagelijkse werk moet ook gewoon doorgaan. Onze aanpak is daarom om dit gecombineerd aan te pakken. Eenvoudig gezegd alle normen op één hoop. Want in de normen zit overlap en die nemen we als vertrekpunt. De specifieke zaken van elk normenkader vullen we daar op aan. Samen met de betrokkenen uit de organisatie werken we iedere norm op een praktische manier in een voor de medewerker ‘logische’ werkwijze. De toets aan de normenkaders verzorgt de consultant van BMGRIP. Op die manier bespraart u veel tijd in te besteden uren maar zeker ook in doorlooptijd.

SmartManSys

Een belangrijk hulpmiddel in onze aanpak is SmartManSys. Onze softwareoplossing om het opzetten van dit soort managementsystemen efficiënter en beter te laten verlopen. SmartManSys wordt tevens door steeds meer organisaties gebruikt als controlesysteem waarin bevindingen van interne kwaliteitscontroles worden genoteerd zodat deze tijdig opgepakt en opgelost kunnen worden.