MedMij

Eisen voor Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO)

MedMij initiatief 

Diverse partijen in de zorg en ondersteuning werken samen in het MedMij label: brancheorganisaties, verenigingen van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, zorgverzekeraars, patiënten en (lokale) overheden. Deze organisaties vormen samen het Informatieberaad Zorg. Patiënten federatie Nederland coördineert het MedMij-programma en vormt samen met Nictiz (National ICT Instrituut in de Zorg) en het ministerie van VWS het uitvoerende programmateam.

MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Zo’n omgeving – een app of website – moet op een beveiligde en vertrouwde manier met de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders kunnen communiceren. MedMij stelt hiervoor de spelregels op. Zoals een NEN 7510 certificaat en aanvullende MedMij eisen. Zie ook een duidelijke factsheet met 5 stappen voor MedMij deelname.

MedMij label

De kern van het werk van MedMij is het maken van een afsprakenstelsel. Dit stelsel is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen. Dit vertrouwen wordt gesymboliseerd door het MedMij-label dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel.

Voor het MedMij-label moeten de volgende dingen geregeld zijn:

  • NEN-7510 certificaat
  • Aanvullende auditverklaring met een onderbouwende rapportage omtrent het voldoen aan MedMij eisen.
  • Specificering van 20-tal NEN-7510 beheersmaatregelen.
  • Waaronder het voldoen aan NEN-7512 (informatie-uitwisseling) en NEN-7513 (logging).

Hoe toon je aan dat je voldoet aan de MedMij eisen?

De softwareleverancier van de zorgaanbieder en PGO leverancier tonen jaarlijks met een aanvullende auditverklaring met een onderbouwende rapportage aan te voldoen aan de eisen voor MedMij. De NEN 7510-certificering en de aanvullende auditverklaring met rapportage dienen te worden afgegeven door een organisatie die NEN 7510 geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie of een NEN 7510 licentieovereenkomst heeft met NEN. Tevens dient het NEN 7510 certificaat te zijn opgenomen in het door NEN beheerde nationale certificatenregister NEN 7510. Voor de onderbouwende rapportage bij de auditverklaring wordt door MedMij een format beschikbaar gesteld. 

Het MedMij aandachtsgebied

MEER WETEN HOE WE U KUNNEN HELPEN TE VOLDOEN AAN DE MEDMIJ EISEN?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.