PGO

Persoonlijke Gezondheidsomgevingen

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving? 

Een persoonlijke gezondsheidsomgeving (PGO) is een website of applicatie waarop je als patiënt al je gezondheidsgegevens verzamelt, beheert en deelt. Met dit online hulpmiddel krijg je als patiënt meer grip op je eigen gezondheidsgegevens. Denk daarbij aan informatie van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen enz.  

Wat is het verschil tussen een PGO en een portaal van een zorgverlener?

Allereerst kan je als patiënt in je PGO je eigen gezondheidsgegevens verzamelen die afkomstig zijn van verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld zowel van je huisarts als de cardioloog of apotheker. Deze gegevens kun je niet alleen bekijken, maar ook beheren, delen en er zelf informatie aan toevoegen. Denk aan eigen meetgegevens zoals bloedwaardes, bloeddruk, gewicht of hartslag. En bijvoorbeeld e-mails of brieven van je arts. 

Daarnaast kan je als patiënt zelf je eigen PGO kiezen. Mogelijk biedt het digitale portaal van de huisarts of het ziekenhuis dezelfde functies als een PGO. Het verschil is dat je als patiënt niet zelf kunt kiezen welk portaal je wil gebruiken, terwijl dat wel kan bij een PGO. Ook is een PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht de woonplaats of zorgverlener waar je als patiënt onder behandeling bent. De gegevens en je PGO kun je altijd meenemen. Daarmee krijgt de patiënt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. 

In een portaal van een zorgverlener kan een patiënt alleen zijn of haar gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal beheert. Bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is.

Kan ik nu al een persoonlijke gezondheidsomgeving krijgen?

Ja er zijn al meerdere PGO’s beschikbaar. U kunt een aantal hiervan vinden op de website DigitaleZorgGids. Deze PGO’s zullende de komende tijd nog verder doorontwikkeld worden. De belangrijkste nu beschikbare functies zijn het online inzien van uw medicatieoverzicht, een e-consult houden of het invoeren van zelfmeetgegevens. Vervolgens biedt een uitgebreide PGO de patiënt toegang tot de eigen gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners. Via het PGO kan de patiënt de gezondheidsgegevens veilig en vertrouwd verzamelen, delen en beheren.

De verdere ontwikkeling van PGO’s wordt door het programma MedMij gestimuleerd. MedMij bouwt zelf geen PGO, maar ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.