DIENSTEN

Uw risico’s onder controle samen met een optimale bedrijfsvoering die u de gelegenheid geeft commerciële kansen te benutten.

Slim certificeren

Op een praktische wijze behalen en behouden van het certificaat voor een of meer van de normen. Dat doen we door een toegankelijk managementsysteem in de taal van uw onderneming in te richten en te onderhouden. Geen ‘papieren tijgers’ maar een praktische methodiek die uw medewerkers dagelijks kunnen gebruiken.

Professionals as a service

Heeft u zelf onvoldoende tijd en/of kennis beschikbaar om de noodzakelijke taken op het gebied van informatiebeveiliging, privacy of kwaliteit uit te voeren? Wij ondersteunen organisaties via onze diensten Functionaris Gegevensbescherming (FG), Security Officer (SO) of KAM-manager as-a-Service. U krijgt dan de beschikking over een onafhankelijke specialist zodat uw medewerkers zich kunnen focussen op hun kerntaken.

Academy

Onze Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen op het gebied van bewustwording, interne audit en risicomanagement. Ook kunnen wij uw Security Officer, Kwaliteitsmanager of Functionaris Gegevensbescherming helpen met de laatste kennis en vaardigheden. Met onze ISO- en NEN-trainingen helpen wij uw medewerkers de relevante normen nog beter te begrijpen en toe te passen.

SmartManSys 

Het online managementsysteem
Een managementsysteem brengt veel documenten en acties met zich mee. SmartManSys is de professionele online-oplossing voor het inrichten en onderhouden van uw managementsysteem. Het biedt structuur, slimme sjablonen en tekstblokken voor alle noodzakelijke documenten. Alles actueel en op één plek. Dat scheelt tijd en geld