Academy

Trainingen om kennis, ervaring en bewustzijn te vergroten

Goed opgeleide medewerkers zorgen voor kwaliteit en behoeden u voor problemen

Goed opgeleide medewerkers voorkomen informatiebeveiligings-, kwaliteits- en privacy problemen. Als organisatie kunt u niet stilstaan. U moet voortdurend inspelen op de snel veranderende wet- en regelgeving. Dat vraagt van uw medewerkers dat ze continu veranderen en verbeteren. Ze dienen te beschikken over actuele kennis en vaardigheden. Praktijkgerichte trainingen helpen daarbij en vergroten tevens de bewustwording van uw medewerkers. Weten wat er van hen verwacht wordt maar ook waar de risico’s liggen binnen de organisatie. En wat zij kunnen doen om die te minimaliseren.

Onze trainingen

Vakspecialisme

Specifieke training voor: FG, SO, KAM, Interne Auditor

Bewustwording

Een alerte medewerker is de beste oplossing om problemen te voorkomen.

SmartManSys

Optimaal en efficiënt gebruik van de SmartManSys applicatie

Vakinhoudelijke trainingen

Met deze praktijkgerichte trainingen bieden we u de kennis en concrete handvatten om uw specialistische functie nog beter uit te voeren. Naast het opfrissen van uw theoretische kennis over de inhoud, taken en verantwoordelijkheden gaat u concreet aan de slag met cases uit de dagelijkse praktijk.

Bewustwording van uw medewerkers is het beste medicijn

De mens bepaalt in hoge mate het succes van de organisatie. Omgekeerd is de mens ook de voornaamste oorzaak van fouten en kwaliteitsissues. Met name op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Zo wordt zo’n 80% van de datalekken veroorzaakt door menselijk gedrag. Tijdens deze trainingen leren uw medewerkers waar de risico’s zich bevinden en wat ze in de praktijk kunnen doen om die te minimaliseren. Zodat u voldoet aan de eisen vanuit de privacywetgeving AVG of de informatiebeveiligingsnorm.

Optimaal gebruik van SmartManSys voor een soepele her-audit

Tijdens de trainingen leert u de vele functies van SmartManSys kennen. Aan de hand van concrete opdrachten leert u deze zo toe te passen dat ze u helpen uw werk nog beter en slimmer te doen. De inhoud van de trainingen is afgestemd op de rol van de medewerkers, zoals Abonnee, Schrijver, Auteur, Redacteur of Admin. Voor de rol van interne auditor bieden we een vervolgtraining aan, waarin we stap voor stap leren de interne audit efficient uit te voeren met behulp van de uitgekiende functionaliteit van SmartManSys. 

Maatwerk – voor alle situaties waar standaard niet past

Samen bepalen we hoe we van iedere training een persoonlijk leertraject kunnen maken. Door uw leerdoelen als uitgangspunt te nemen en de leerstof af te stemmen op uw dagelijkse werkomgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Ontdek hoe we ook uw organisatie kunnen helpen met de persoonlijke professionele ontwikkeling van uw medewerkers.

Onze klanten

“Goed opgeleide medewerkers voorkomen ISO, NEN en privacy problemen”

MEER WETEN OVER ONZE TRAININGEN?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.