Bewustwording medewerkers

– Academy –

Succesvol veranderen begint bij bewuste medewerkers

Of u nu een certificeringstraject doorloopt of een procesoptimalisatie wenst door te voeren. Het heeft impact op het dagelijkse werk van uw medewerkers en vraagt vaak om gedragsverandering. Succesvol veranderen vereist dat uw medewerkers zich bewust zijn van de nut en noodzaak van een andere werkwijze. Waarom is de verandering nu nodig? Wat levert het op en wat vraagt dat van mij als medewerker?

Motivatie en bewustwording

Tijdens deze bewustwordingstrainingen is een belangrijke rol ingeruimd voor de leiding van de organisatie. Deze maakt duidelijk waarom de verandering noodzakelijk is en waarom ze nu wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld redenen vanuit klant- en organisatieperspectief. Ook wordt stilgestaan bij het resultaat van de verandering. Wat er is veranderd als dit traject klaar is? Tenslotte geeft de leiding aan dat er tijd en budget beschikbaar is om deze verandering succesvol door te voeren.

DE VIER STAPPEN VAN EEN VERANDERINGS-PROCES

Gedragsverandering verloopt in een aantal stappen.

Bewustwording van de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging is essentieel om als organisatie weerbaar te zijn tegen cybercrime. Samen met het management, dat immers een voorbeeldfunctie heeft, bepalen we de aanleiding en doelstelling van de training. 

R

1

Allereerst wordt de aanleiding en noodzaak van de verandering voor iedereen helder gemaakt door leiding. En van harte door hen onderschreven en uitgedragen (Waarom).
R

2

Vervolgens wordt de strategische richting duidelijk gemaakt en vertaald naar doelen voor resultaat en gedrag. (Wat).
R

3

Daarna wordt het duidelijk gemaakt hoe het veranderprogramma wordt gestructureerd en planmatig uitgevoerd. Bij voorkeur met zichtbare korte termijn successen voor meer betrokkenheid (Hoe). Bijvoorbeeld tijdens een certificeringsproject waarbij een managementsysteem informatiebeveiliging wordt ingericht.
R

4

Tenslotte wordt helder gemaakt wie betrokken is en wat de impact van de verandering is op de eigen werksituatie (Wie).

PRAKTIJKGERICHTE TRAINING MET ACTIEPLAN ALS RESULTAAT

Tijdens de interactieve bewustwordingstrainingen staan we uitvoerig stil bij alle vier onderdelen van een veranderingsproces. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in het doel en effecten van de nieuwe situatie. Ze maken zelf een concreet actieplan met daarin de concrete acties die ze zelf of met hun team gaan uitvoeren om de gewenste verbeteringen te realiseren.

Voordelen

  • Sterkere verbinding tussen strategische doelen en gedrag van medewerkers
  • Medewerkers beschikken over de vereiste competenties
  • Meer betrokkenheid door planmatige aanpak.

Bewustwordingstrainingen:

  • Informatiebeveiliging
  • Kwaliteitsmanagement

MEER WETEN OVER DE TRAININGEN BEWUSTWORDING?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.