Training Functionaris Gegevensbescherming

– Academy –

Haal actuele kennis en ervaring in huis en zorg dat uw privacy goed geregeld is.

Ook uw organisatie zal de privacy van uw klant- en personeelsgegevens hoog in het vaandel hebben staan. Helaas zijn data-lekken, oneigenlijk vastleggen van gegevens tot aan boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens aan de orde van de dag en iets waar u niet op zit te wachten.

Zorg dat de privacy binnen uw organisatie goed geregeld is. Een Functionaris voor de gegevensbescherming of de Privacy Officer hebben daar een belangrijke rol in. Zorg dat de kennis en ervaring van deze functionarissen up to date is.

De FG helpt uw organisatie

U heeft de AVG en daarmee de privacy goed ingericht. Om dat ook zo te houden ligt er een belangrijke rol voor uw Privacy Officer of Functionaris gegevensbescherming. Dé persoon in uw organisatie die erop toeziet dat alles goed georganiseerd is en blijft. Daarbij ook de vraagbaak is voor uw medewerkers en als coördinator en adviseur optreedt bij calamiteiten.

Praktische kennis staat centraal in deze training

Om de rol van Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming goed en adequaat te kunnen uitvoeren is kennis en ervaring cruciaal. De training helpt u om dat te waarborgen.

Een training die op alle actuele privacythema’s ingaat.

De training gaat in op alle actuele thema’s rond privacy en hoe je dat kan delen met de collega’s binnen de organisatie.

Onder andere

 • Privacy in het algemeen
  • Achtergrond privacy
  • Voorgaande wetgeving en de verschillen met de AVG
 • AVG
  • Macro: verwerkersovereenkomsten, privacy statement (extern)
  • Micro: Verwerkingsregister, privacy beleid, risicoanalyse, DPIA
  • Meso: Privacy gedragsregels (op de afdeling)
  • Tips & tricks omtrent het toepassen van de AVG op de werkvloer (bijv. monitoring en controleren van personeel).
 • UAVG
  • Uitzonderingen op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
 • Uitleg processen:
  • Datalekken (interne melding en registratie, externe melding AP en betrokkenen).
   • Hoe kun je deze processen borgen binnen de organisatie? Wat zijn de aandachtspunten? Welke functionarissen of systemen kunnen je hierbij helpen?
  • Rechten betrokkenen (inzage, wijzigen, verwijderen, dataportabiliteit)
   • Hoe kun je er intern voor zorgen dat deze rechten ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden?
    • Organisatorisch: aanwijzen van de juiste functonarissen om verschillende processtappen te coördineren (bijv. het laten controleren of bepaalde gegevens wel verwijderd mogen worden (evt. indien wetgeving vereist dat persoonsgegevens worden verwerkt, mag dit niet verwijderd worden).
    • Technisch: Mogelijkheid tot exporteren van gegevens in de systemen inbouwen (voor dataportabiliteit en/of inzage).
 • Koppeling met ISO-27001/NEN-7510:
  • Bespreken mogelijke technische en organisatorische maatregelen
   • Invulling van artikel 32 “Beveiliging van verwerking”
    • Ingaan op “passende” technische en organisatorische maatregelen.
    • Uitleg PDCA-cyclus als voorbeeld van uitvoering artikel 32, lid 1, onderdeel D: “een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking”.
    • Tevens in artikel 24: “Die maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.”

VOOR WIE EN WELKE SITUATIE IS DEZE TRAINING BIJ UITSTEK GESCHIKT

1

Privacy officers die doorstromen naar de FG rol

2

Medewerkers die de FG rol uitvoeren of dat binnenkort gaan doen

3

Huidige FG’s die op de hoogte willen blijven en op onderdelen verdieping zoeken

Twee dagen de diepte in rond het thema privacy

De training FG is een tweedaagse training. In deze twee dagen behandelen we alle bovengenoemde onderdelen. U gaat met de onderstaande kennis en informatie naar huis en bent in staat om het thema privacy binnen uw organisatie naar een volgend niveau te brengen.

 • Opgefriste kennis omtrent AVG en privacy in het algemeen
 • Handleiding en uitgebreid functieprofiel voor de FG
 • Handreiking (tips & tricks) om de AVG te borgen op de werkvloer
 • Certificaat/bewijs van deelname

MEER WETEN OVER DE FG TRAINING?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.