Certificeren

De inrichting van een managementsysteem, de basis voor een NEN, ISO of ISAE norm

Management systeem als basis voor certificaat

De naam zegt het al: een managementsysteem. Een systeem dat de organisatie helpt om doelen op een slimme en efficiënte manier te behalen en de risico’s op fouten te minimaliseren. De eerste stap is de implementatie van het managementsysteem. Daarmee heeft de organisatie de instrumenten om de bedrijfsvoering op een gestructureerde wijze te optimaliseren. Waarbij periodiek onderhoud nodig is om het systeem actueel te houden.

Implementeren

Een managementsysteem is niet universeel. Het is een maatwerk product. Specifiek voor uw organisatie. Dat vraagt om een specifieke implementatie. Een project met verschillende stappen. Het in kaart brengen, beschrijven en vastleggen van de bedrijfsvoering. Beleid, strategie, processen, etc. Maar ook het aanpassen van de organisatie en treffen van maatregelen om te voldoen aan de norm. Een onafhankelijke auditor komt uiteindelijk alles beoordelen en zal bij een voldoende resultaat het certificaat afgeven.

Onderhoud

Uw organisatie en uw omgeving veranderen continu. Het is van belang dat uw managementsysteem meegaat in die veranderingen. Periodiek onderhoud is daarom nodig. Om de beschreven processen, werkwijzen en andere zaken aan te passen aan de actuele situatie. Omgekeerd zijn er ook wijzigingen in de normen die aanpassingen binnen uw organisatie verlangen.
De onafhankelijk auditor komt periodiek bij u langs om alles opnieuw te beoordelen en het certificaat te verlengen.

Optimalisatie

Uw managementsysteem is ook een hele goede tool voor het optimaliseren van uw organisatie. Optimalisatie van beleid, strategie en processen is aan de hand van uw managementststeem veel eenvoudiger en gestructureerder. Dat levert voordelen op het vlak van efficiency, minder fouten en meer (commercieel) resultaat.

Het verschil

De ene implementatie is de andere niet

De normen zijn altijd het zelfde. Het verschil maak je met de implementatie en het onderhoud. Als je dat slim aanpakt is er minder tijd, capaciteit en geld nodig.

Dat is waar wij het verschil maken.

MEERDERE NORMEN IN ÉÉN KEER

Wilt u zich voor meerdere aandachtsgebieden certificeren, dan is het efficiënter om de eisen uit de betreffende normen samen te voegen in één Integraal Managementsysteem (IMS). Dit voorkomt onnodig werk doordat wij alle dubbele en overtollige zaken eruit halen.

MAATWERKAANPAK

Omdat iedere organisatie uniek is, vraagt het inrichten en onderhouden van uw managementsysteem om een passende aanpak. Samen met u kiezen wij daarom de begeleiding die het beste aansluit op de behoeften van uw organisatie. Van ‘hulp bij het zelf doen’ tot ‘alle werk uit handen nemen’.

VOORDELEN VAN EEN MANAGEMENTSYSTEEM

  • Inzicht in de risico’s
  • Efficiëntere processen
  • Minder verspilling en fouten
  • Meer rendement
  • Concurrentievoordeel 
  • Meedoen met aanbestedingen

MEER WETEN OVER SLIM CERTIFICEREN?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.