UW MANAGEMENT-SYSTEEM VRAAGT OM ONDERHOUD

– Certificering – 

De enige constante is verandering

Uw organisatie en omgeving veranderen continu. Werkzaamheden veranderen. Er komen nieuwe producten bij. De overheid die andere eisen stelt. Maar ook de norm zelf is regelmatig aan verandering onderhevig. Dat betekent dat uw managementsysteem mee moet veranderen om effectief te blijven. Een managementsysteem heeft dus regelmatig onderhoud en verbetering nodig.

Jaarlijkse routine

De jaarlijkse continuering van het certificaat vraagt om een aantal vaste activiteiten. Onder andere de jaarlijkse risicoscan en de interne audit. Inventarisatie en aanpassing van uw managementsysteem op de veranderingen in en buiten uw organisatie.

Onderhoud is ook maatwerk

Net als bij de implementatie is het onderhoud ook maatwerk. Simpelweg omdat iedere organisatie uniek is. Kennis en tijd zijn hierin de bepalende factoren. Afhankelijk daarvan hebben we drie vormen om u te helpen met het onderhoud en de continuering van uw managementsysteem en de periodieke audit.