OPTIMALISATIE VAN UW MANAGEMENT-SYSTEEM

– certificering –

Drie onderwerpen als basis voor optimalisatie

Een managementsysteem heet niet voor niets een ‘managementsysteem’. Het is een uitermate krachtig instrument om de richting, kwaliteit, efficiency en resultaat van uw organisatie te sturen.

De maximale benutting van uw managementsysteem maximaal hangt samen met drie onderwerpen

  • Een heldere strategie die in lijn is met het doel van de organisatie;
  • De vertaling daarvan naar optimale bedrijfsprocessen en concrete doelen;
  • Bewustwording onder de medewerkers met betrekking tot het gewenste gedrag.

Strategie en leiderschap

Hoe zorgt u ervoor dat uw certificering (ISO, ISAE, SOC, NEN, HKZ, KBvG) bijdraagt aan het efficiënt en effectief behalen van uw organisatiedoelen? Dit is de vraag die wij beantwoorden tijdens de strategiesessie. Wij gaan daarin samen met u op zoek naar een aanscherping van uw strategie en een praktische vertaling daarvan naar de verschillende aandachtsgebieden. U krijgt daarmee inzicht in context, rollen, processen, projecten en acties en het zorgt voor een concreet en aansprekend beleidsplan met meetbare en ambitieuze doelen. De doelen vertalen wij met u naar concrete projecten waarmee uw medewerksters mee aan de slag kunnen. Naast het effect op de resultaten vergroot het ook de betrokkenheid en loyaliteit van uw medewerkers.

Procesoptimalisatie

De praktische vertaling van de strategie en projecten richting de processen van de organisatie. Waar staat de organisatie nu? Sluiten de processen aan op de ambities? Werken de medewerkers volgens de gemaakte afspraken. Zomaar een aantal vragen die we samen met u gaan beantwoorden. Door middel van onze pragmatische aanpak en branchekennis zijn wij in staat om de gewenste situatie in kaart te brengen en af te zetten tegen de huidige situatie. Wij helpen u vervolgens via bijvoorbeeld Lean-technieken, met het inrichten van de geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Bij een succesvolle inrichting hoort het creëren van draagvlak binnen alle lagen van de organisatie.

Bewustzijn verbeteren

Een feit: 80% van de informatiebeveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Bewust maar nog vaker onbewust. De medewerker heeft niet in de gaten wat hij of zij fout doet. Door middel van continue analyses brengen wij uw organisatiecultuur en het niveau van bewustzijn in kaart. Met die informatie zetten wij passende verbetermaatregelen in om de kennis en het gedrag van de medewerkers te veranderen in de juiste richting. .

Phishing attack

Een concreet voorbeeld van een analysemethode is het simuleren van een phishing attack (social Engineering). Het misbruiken van menselijke eigenschappen zoals nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid met als doel is om persoonlijke of bedrijfsinformatie informatie te ontfutselen. Daarmee krijgt de organisatie een eerste indicatie van het niveau van bewustzijn en daarmee in welke mate er verbetermogelijkheden liggen.

MEER WETEN OVER OPTIMALISATIE VAN UW BEDRIJFSVOERING?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.