Professionals

Een goed alternatief voor het verplicht in dienst hebben van een specialist

Een specialist helpt uw organisatie bij het naleven van de wet- en regelgeving

Inhuren van wettelijk verplichte specialisten voor uw NEN, ISO of AVG. Verschillende normen en wetten verplichten organisaties tot het aanstellen van specialistische functionarissen. Zoals bijvoorbeeld een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), een Security Officer (SO) of een KAM manager (Kwaliteit Arbo en Milieu).

Zo’n specialist bevordert het bewustzijn van uw organisatie en ziet erop toe dat de specifieke eisen uit de wet- en regelgeving worden nageleefd. Dit vraagt om actuele en specialistische kennis en vaardigheden. De specialist heeft ook een belangrijke rol bij het oplossen van calamiteiten als een datalek of kwaliteitsissue.

Een Specialist in dienst nemen of juist niet?

In de praktijk zien we verschillende situaties waar de inzet van een externe specialist een reële overweging is. Organisaties zijn bijvoorbeeld te klein om er een fulltime functie van te maken. Of men vindt het lastig om de kennis en ervaring op peil te houden. Ook het simpelweg vinden van de juiste persoon is steeds vaker een uitdaging. Het kan in die gevallen verstandig zijn een parttime specialist extern in te huren.

Specialist as a Service

Het inhuren van een wettelijk verplichte specialist noemen wij ‘Specialist as a service’. Een expert die u hulp biedt bij uiteenlopende vraagstukken. Daarmee zijn uw verantwoordelijkheden en verplichtingen rondom het hebben van een FG, SO of KAM-manager goed geregeld. Er is weinig tot geen managementbelasting en de financiële lasten blijven beperkt. Uw medewerkers kunnen zich blijven richtten op hun kerntaken.

Onze specialisten

Functionaris gegevens-bescherming

Security officer

Kwaliteits-manager

Interne Auditor

Praktijk voorbeelden

De inzet van onze specialist kunt u helemaal laten aansluiten op uw behoefte en de complexiteit van uw organisatievraagstukken. Samen met u bepalen we het benodigde aantal dagen per jaar voor het uitvoeren van de structurele taken. Voor de ondersteuning tijdens calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een incident of datalek, zijn onze specialisten dan tevens op afroep beschikbaar.

Functionaris Gegevensbescherming

Bij een middelgrote organisatie met zo’n 50 medewerkers vervullen we gedurende 1 dag per maand de rol van FG. Onze FG is CIPP/e gecertificeerd en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze FG-as-a-Service ontzorgen we deze organisatie en zien toe op de naleving van de AVG. Maar ook ondersteunen we hen in het geval van calamiteiten.

De kosten voor deze oplossing zijn € 1.000,- per maand

Security Officer

Een ICT-organisatie met circa 25 medewerkers ontzorgen we om het gewenste informatiebeveiligingsniveau op peil te houden door de rol van Security Officer as a Service in te vullen gedurende 4 dagen per maand. Naast advisering op het gebied van het informatiebeveiligingsbeleid, risicoacceptatie en privacybeleid en –doelen, voeren we  organisatorische controles uit voor IT, Facilities, HR en Leveranciers.

Hierdoor kan onze klant zich geheel focussen op haar kerntaken; het ontwikkelen van slimme applicaties.

De kosten voor deze organisatie zijn € 3.800,- per maand

MEER WETEN OVER DEZE EN ONZE ANDERE SPECIALISTEN OP INHUURBASIS?

De voordelen van het inhuren van een specialist

  • Altijd de meest actuele specialistische kennis en praktijkervaring
  • Geen tijd nodig voor aansturing of opleiding
  • Managementaandacht is tot een minimum beperkt
  • Uw medewerkers kunnen zich focussen op hun kerntaken
  • U bent altijd in control en ontvangt heldere rapportages
  • Als zich een calamiteit voordoet heeft u een specialist om adequaat te handelen
  • U voldoet aan de wet- en regelgeving

Minimaliseer het risico op datalekken, boetes en issues in uw productieomgeving. Met de inhuur van een externe specialist beschikt u altijd over de meest actuele kennis tegen optimale kosten.