inhuren Functionaris Gegevensbescherming

– Professionals –

Een FG-as-a-service. Daarmee voldoet u aan de AVG en houdt u de kosten in de hand

Een FG ziet erop toe dat de privacyregels van de AVG worden nageleefd. Tevens weet hij hoe te handelen in het geval van calamiteiten. 

​Het inhuren van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) zorgt dat u voldoet aan de eisen van de AVG. En u houdt de kosten in de hand. De nieuwe privacywet (AVG) verplicht een groot aantal bedrijven tot het aanstellen van een FG. Deze bevordert het privacybewustzijn van uw organisatie en ziet erop toe dat de regels van de AVG worden nageleefd.

Functionaris Gegevensbescherming

Wat doet een Functionaris voor de gegevens-bescherming?

Een FG moet uitgebreide kennis hebben van twee gebieden

  • De inhoud en het werkveld van de AVG – de vertaling van de eisen naar uw organisatie, de actuele ontwikkelingen, wat te doen in het geval van calamiteiten zoals een datalek.
  • De organisatie; de processen en in het bijzonder alle ontwikkel- en uitvoeringsprocessen van uw organisatie waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

De taakinvulling hangt daarbij sterk af van de omvang van uw organisatie. Zo zien we dat bij grote organisaties de FG vooral een toezichthoudende rol heeft. Bij het MKB zal de Privacy functionaris naast dit toezicht ook een praktische invulling geven aan de functie, door mee te werken aan het onderhoud van het Privacy Management Systeem.

Het functieprofiel van de FG

Lees wat u mag verwachten van een goede Functionaris Gegevensberscherming.

Voorkom boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor alle andere organisaties is het niet verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Maar het is wel aan te raden. U minimaliseert het risico op bijvoorbeeld privacy issues als datalekken en daarmee de kans op een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

NEEM JE EEN FG IN DIENST OF IS INHUREN SLIMMER?

In veel gevallen is de FG geen fulltime functie. Daarom kan het verstandig zijn de FG extern in te huren. Zo zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen rondom het hebben van een FG geregeld, is er weinig tot geen managementbelasting en blijven de financiële lasten beperkt.  

FG as a service

Met de FG ‘as a service’ ontzorgen we u op het gebied van de wettelijke verplichting om een FG te hebben. We schrijven ‘uw’ interim FG in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet u aan alle wettelijke en andere relevante eisen en regelgeving. Naast de dagelijkse taken beschikt u ook over iemand die direct beschikbaar is wanneer zich een calamiteit voordoet. Bijvoorbeeld bij calamiteit als een datalek.

Reguliere werkzaamheden en onderhoud van het Privacy Management Systeem

Coördinatie bij het onderhouden en actualiseren van de documentatie

Verwerkingsregister en verwerkersovereenkomsten

Stimuleren van de bewustwording van de medewerkers op het gebied van Privacy

Toezien op toepassing van Privacy bij Design en Privacy by Default

Hulp bij calamiteiten en specifieke onderwerpen

Communicatie en overleg met de AP

Toezien op de naleving van de AVG

Coördineren van de Privacy Risicoanalyse en DPIA & advisering over Privacy beleid en privacyverklaring

Communicatie met externe partijen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens

Advisering over de verplichtingen uit hoofde van de AVG

Rapportage over de uitgevoerde activiteiten

Datalekken | interne communicatie en melden bij de AP

Advisering bij grootschalige informatieverzoeken

GA NA OF EEN FG AS A SERVICE VOOR U EEN SLIMME KEUZE IS

Bespreek het met ons

Ga na of een FG ‘as-a-service’ voor uw organisatie een slimme keuze kan zijn. Reserveer eenvoudig een moment dat het u uitkomst om dit – geheel vrijblijvend – met een van onze specialisten te bespreken.

MEER WETEN OVER HET INHUREN VAN EEN FG?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.