Inhuren Interne Auditor

– Professionals –

Een gecertificeerd managementsysteem? Dan is een Interne Auditor verplicht

Het minimaal jaarlijks uitvoeren van een onafhankelijke interne audit is een verplicht onderdeel van het certificeringstraject. Door een Interne Auditor in te huren haalt u op inhuurbasis kennis en ervaring in huis waardoor u de benodigde kwaliteit levert. Zonder dat u hiervoor een medewerker op de loonlijst hoeft te hebben.

Audit coördinator

Heeft u zelf een of meerdere interne auditors in dienst maar heeft u behoefte aan een coördinator die het gehele audit proces van A-tot-Z begeleid? Dan ondersteunen we u graag met onze senior Auditors.
Met de opdrachtgever afstemmen de focus en aandachtsgebieden;
De gezamenlijke voorbereiding en vaststellen van de auditscope;
Coaching en opleiding van de minder ervaren auditors;
Opstellen en coördineren van de auditplanning;
Coördineren en doen samenstellen agenda’s en uitnodigen auditees;
Aanspreekpunt voor het auditteam tijdens de audit interviews;
Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten aan de opdrachtgever.

Wat doet een Interne Auditor? 

 

Een Interne Auditor is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle of het managementsysteem van de organisatie nog steeds voldoet aan de eisen van de normen. Daarnaast wordt beoordeeld welke verbetermaatregelen er zijn binnen de organisatie, zodat inhoud wordt gegeven aan de Plan-Do-Check-Act principe. Een Interne audit bestaat uit de volgende stappen:

Voorbereiding van de audit.

Met de opdrachtgever afstemmen over de focus en aandachtsgebieden, zoals de audit bevindingen van vorig jaar, hoge risicogebieden, etc.

Selecteren van een representatieve steekproef van de te interviewen medewerkers.

Opvragen en beoordelen van relevante documenten.

Samenstellen van de interview agenda’s en uitnodigen van de auditees.

Uitvoeren interviews en vastleggen van de bevindingen.

Rapporteren en terugkoppelen van de resultaten aan de opdrachtgever.

Interne Auditor waakt over verschillende vakgebieden

Auditstijl

Onze Interne Auditors hanteren de risico gebaseerde auditstijl; dat wil zeggen ze concentreren zich op de hoog risicogebieden van de organisatie. De audits kunnen worden uitgevoerd op de volgende vakgebieden:

Kwaliteit

bijv. ISO 9001, HKZ, ISO 20000

Privacy

AVG, ISO 27701, BC5701

Milieu, energie en MVO

ISO 14001, ISO 50001, MVO Prestatieladder

Informatiebeveiliging

ISO 27001, NEN 7510, ISAE 3402, BIO, MedMij

Bedrijfscontinuïteit

ISO 22301

Wat zijn de eisen van een Interne Auditor?

Een Interne Auditor dient te voldoen aan de volgden eisen:
Deskundig; Kennis van het audit methode en technieken, kennis van de normen en de branche en de organisatie
Onafhankelijk; De Auditor moet geen belang hebben bij de uitslag van de audit. Dat wil zeggen niet direct betrokken zijn bij de processen die worden geaudit.

Voordelen

DE VOORDELEN ALS U EEN Interne Auditor inhuurt

In veel gevallen is Interne Audit functie geen fulltime functie. Daarom kan het verstandig zijn de Interne Auditor in te huren. De voordelen van inhuren op een rij:

Altijd de meest actuele kennis en ervaring beschikbaar
Weinig tot geen managementbelasting
Voldoen aan de relevante normeisen en regelgeving
Doorlopend contract biedt zekerheid van continuïteit
Een onafhankelijke beoordeling
De financiële lasten zijn beperkt
Flexibele inzet van de Interne Auditor

Ga na of een IA as a service voor u een slimme keuze is

Even geen tijd of bezetting beschikbaar?
Of tijdelijk behoefte aan een onafhankelijke analyse door een professional.
Structurele inrichting van de onafhankelijke interne auditfunctie.

MEER WETEN OVER DE INTERNE AUDITOR?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.

Wat kost het inhuren van een Interne Auditor?

Een passend auditprogramma wordt gezamenlijk met u opgesteld. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal normen zal het aantal auditdagen met u worden vastgesteld.