Inhuren Kwaliteitsmanager

– Professionals –

ISO 9001? Dan is een kwaliteitsmanager verplicht

De kwaliteitsmanager is voor organisaties met een ISO 9001 certificaat een verplichte functie. Door een kwaliteitsmanager in te huren haalt u kennis en ervaring in huis zonder hoge kosten.

Wat doet een kwaliteitsmanager

De kwaliteitsmanager (KAM) is de functionaris die de verantwoordelijkheid draagt voor de borging van kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie. De KAM zorgt ervoor de organisatie voldoet aan de doelen en eisen zoals bepaald in de ISO 9001 norm. Samen met de verschillende procesverantwoordelijken binnen de organisatie. Daarbij is de kwaliteitsmanager naast het faciliteren en coördineren van kwaliteitsmanagement vaak ook verantwoordelijk voor het managen van Milieumanagement en Arbo.

Voordelen

DE VOORDELEN ALS U EEN KAM INHUURT

In veel gevallen is de kwaliteitsmanager geen fulltime functie. Daarom kan het verstandig zijn de kwaliteitsmanager in te huren. De voordelen van inhuren op een rij:

Altijd de meest actuele kennis en ervaring beschikbaar
De financiële lasten zijn beperkt
In het geval van calamiteiten altijd een ervaren specialist beschikbaar
Weinig tot geen managementbelasting
Voldoen aan de relevante normeisen en regelgeving

Gemakkelijk op- en afschalen

Wat zijn de eisen aan een kwaliteitsmanager?

De kwaliteitsmanager treedt op als facilitator en coördinator van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Hij bepaalt samen met het senior management op welke manier dit inzichtelijk gemaakt kan worden (onder anderen door het formuleren van goede meetindicatoren op tijdigheid/juistheid en volledigheid), zodat hier op een passende wijze op aangestuurd kan worden.

De kwaliteitsmanager moet uitgebreide kennis en ervaring hebben van de actuele kwaliteitsnormen en richtlijnen kennen en vertalen naar effectief beleid en concrete maatregelen voor de organisatie.

Die kennis gebruikt hij om periodiek te controleren en te borgen dat organisatie werk conform de gemaakte afspraken. Daar waar dat niet zo is moeten de KAM zorgen voor verbetermaatregelen

Welke werkzaamheden verrichte een Kwaliteitsmanager?

Het begint allemaal met het opstellen van een jaarkalender, waarin alle jaarlijks terugkerende activiteiten zijn gepland. De kwaliteitsmanager adviseert verder het management bij het formuleren van het kwaliteitsbeleid van de organisatie, maar zorgt ook dat dit actief gecommuniceerd wordt.

Andere taken behelzen het (mede)uitvoeren van de jaarlijkse risicoanalyse, stakeholderanalyse, het uitvoeren van interne audits en het borgen van continue verbetering door openstaande afwijkingen tijdig en correct op te volgen. Bij BMGRIP ontzorgen we organisaties door het hele spectrum van kwaliteitsmanagement mee te nemen en zo continue verbetering in de organisatie te bewerkstelligen.

Is inhuur een slimme keuze?

Ga na of een KAM ‘as-a-service’ voor uw organisatie een slimme keuze kan zijn. Reserveer eenvoudig een moment dat het u uitkomst om dit – geheel vrijblijvend – met een van onze specialisten te bespreken.

WAT KOST HET INHUREN VAN EEN KAM

U kunt al een KAM ‘as-a-service’ inhuren vanaf €1.000,- per maand. U krijg daarvoor het onderhoud van uw Kwaliteitmanagementsysteem, zodat het aangepast wordt bij veranderingen binnen of buiten de organisatie. Bovendien voert de KAM-manager de continue verbetering volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus uit. Bovendien zorgt hij voor de uitvoering van gestructureerde klanttevredenheidsonderzoeken en klachtenmanagement.

MEER WETEN OVER HET INHUREN VAN EEN KAM MANAGER?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.