&Samhoud

  • Standaarden: ISO 27001, AVG/GDPR
  • Vakgebied: Information security, Privacy
  • Standaarden:
  • Aantal mederwerkers: 75

Achtergrond en introductie

&samhoud Consultancy is een adviesbureau gespecialiseerd in strategische vraagstukken, verandermanagement, leiderschapsontwikkeling en innovatie. Met projecten waarin applicaties een voorname rol spelen, is het vanzelfsprekend voor &samhoud om vertrouwelijke gegevens veilig te behandelen. In lijn met deze verantwoordelijkheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft &samhoud Consultancy een traject doorlopen om te voldoen aan de AVG-richtlijnen.

De inzet van online-applicaties is een veel voorkomend aspect binnen diverse projecten van &samhoud Consultancy. Deze applicaties faciliteren de uitwisseling van informatie, discussies, afstemming en samenwerking, waardoor ze veel vertrouwelijke informatie bevatten.

1.

Oplossing

De aanpak van &samhoud Consultancy begon met het nemen van de organisatie als vertrekpunt, in plaats van de wetgeving of norm zelf. De werkwijze en uitvoering van projecten werden als vertrekpunt genomen en raakvlakken met de AVG werden op een praktische en werkbare manier geïdentificeerd. Dit zorgde ervoor dat afspraken en kaders werden bepaald zonder de creatieve ruimte van de consultants te beperken.

&samhoud Consultancy erkende de noodzaak en plicht om te voldoen aan de AVG. Het waarborgen van de veilige en respectvolle behandeling van klantgegevens, evenals persoonlijke gegevens van medewerkers, was een cruciaal aspect. Wat begon als een verplichte en initieel ‘ver-van-ons-bed’ oefening, resulteerde in een traject dat bewustwording en betrokkenheid binnen de organisatie bevorderde.

SmartManSys werd voor deze klant ingezet. &samhoud Consultancy koos voor SmartManSys om alle documenten en procesbeschrijvingen op één centrale plek op te slaan en eenvoudig toegankelijk te maken.
Met interne projectleiders en externe consultants werd het project in iets meer dan drie maanden succesvol afgerond.

Onze aanpak heeft geresulteerd in het inzicht en de bewustwording binnen de organisatie over het belang van informatiebeveiliging en privacy. Elke individuele medewerker heeft nu een rol en verantwoordelijkheid op dit gebied. De hele organisatie is zich meer bewust van de preventie van informatielekken, waarbij iedereen weet hoe ze het risico daarop kunnen minimaliseren.
&samhoud Consultancy kan nu met vertrouwen verklaren dat de privacy en informatiebeveiliging goed zijn ingeregeld en voldoet aan de AVG-privacywetgeving.

2.

Resultaat

Deel deze case op:

Klaar om je security, privacy en continuity
binnen jouw organisatie te verbeteren?

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP