Jetmail

  • Standaarden: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27701, ISO 22301, ISO 27001, AVG/GDPR
  • Vakgebied: Information security, Privacy, Business continuity, Quality
  • Standaarden: Direct mailing
  • Aantal mederwerkers: 40

Achtergrond & introductie

Jetmail is een toonaangevend full service direct mail organisatie die opereert in Europees verband. Ze heeft in haar bedrijfsvoering vijf essentiële managementsystemen voor kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu, privacy en bedrijfscontinuïteit. Tegen de stroom van digitalisering in, blijft Jetmail groeien dankzij investeringen in nieuwe technologieën en het nakomen van afspraken met klanten.

Jetmail staat als de grootste ‘direct mailer’ van Europa bekend om het verzorgen van miljoenen mailings per dag met een hoog kwaliteit -en veiligheidsniveau. Jetmail is gecertificeerd tegen de: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 22301, evenals ISAE 3402.

1.

Oplossing

De uitdaging was om de vijf managementsystemen in één geheel te vernieuwen en te harmoniseren, met behoud van dagelijkse bedrijfsactiviteiten.
Het vernieuwen van zoveel normenkaders vergt een slimme en praktische aanpak. Jetmail koos samen met BMGRIP voor een integrale benadering, waarbij alle normen als één geheel werden beschouwd. Overlapping tussen normenkaders diende als vertrekpunt, aangevuld met specifieke eisen van elk normenkader. Een gezamenlijke inspanning met betrokkenen uit de organisatie resulteerde in een praktische werkwijze die logisch is voor medewerkers.

De implementatie werd vergemakkelijkt door het gebruik van SmartManSys, een softwareoplossing van BMGRIP. Deze tool stelt Jetmail in staat om efficiënter en beter managementsystemen op te zetten.

Jetmail en BMGRIP werken al geruime tijd samen aan de inrichting, implementatie en het beheer van haar managementsystemen. Ondanks de complexiteit van meerdere normenkaders, bleek betrokkenheid en eigenaarschap vanuit de organisatie cruciaal voor het succes. Door de belasting van medewerkers tot een minimum te beperken, resulteerde de samenwerking in de succesvolle verlenging van alle certificaten.

Jetmail en BMGRIP kunnen terugkijken op een succesvolle samenwerking, waarbij gepersonaliseerde oplossingen en praktische benaderingen hebben geleid tot een vernieuwd, integraal en harmonieus managementsysteem.

2.

Resultaten

Deel deze case op:

Klaar om je security, privacy en continuity
binnen jouw organisatie te verbeteren?

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP