Uw unieke organisatie vraagt om een eigen aanpak

Uw organisatie is specifek en daarmee uniek. Er is dus geen one-size-fits-all aanpak. De implementatie en het onderhoud van uw managementsysteem of certificaat is maatwerk.

Vertrouwd door 1.500+ klanten in zorg en informatietechnologie

Drie wegen naar uw managementsysteem

Ons maatwerk kent drie smaken. De praktijk van de afgelopen jaren heeft laten zien dat we daarmee aan iedere klantwens tegemoet kunnen komen.
  • Helpen: ‘Hulp bij zelf doen’
  • Samen: ‘Samen inrichten’
  • Ontzorgen: ‘uit handen nemen’

Succes als mix van inhoud en mensen

Het zorgen voor inzicht, samenhang en grip. Dit is waar de kracht van ons team zit. Enerzijds de inhoudelijke kennis van de normen en de kaders. Anderzijds de manier om die samen met uw medewerkers duurzaam te implementeren én te integreren in uw organisatie. De nadruk ligt op het laatste. Want uw medewerkers zijn in onze optiek de sleutel tot het duurzame succes. Veranderprocessen benaderen we daarom ook op onze eigen(wijze) manier. Gericht op échte verbetering voor uw organisatie.

Helpen: ‘Hulp bij zelf doen’

De voor de certificering noodzakelijke tools, richtlijnen en templates. Ook het beschikbaar stellen van een beknopt ingericht SmartManSys; De online omgeving die de inrichting van een managementsysteem ondersteunt. Review en beperkte begeleiding op kritische onderdelen.

Resultaat:
Certificaat als bewijs dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Samen: ‘Samen inrichten’

Samen met u doen we de nodige inventarisaties en maken het projectplan. We bieden ondersteuning bij opstellen en beoordelen van alle documentatie. Inclusief de begeleiding op kritische onderdelen. We stellen een volledig ingericht SmartManSys tot uw beschikking.

Resultaat:
Certificaat + Inzicht in risico’s en kansen voor procesoptimalisatie

Ontzorgen: ‘uit handen nemen’

We nemen het meerendeel van het werk uit handen om uw organisatie te certificeren. Daar waar we inhoudelijk informatie van uw organisatie nodig hebben betrekken we de medewerkers. We nemen de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de documentatie, de uitvoering van de kritische onderdelen en het organiseren van draagvlak in de organisatie. U krijgt de beschikking over een volledig ingerichte en operationele SmartManSys omgeving .

Resultaat:
Certificaat + Inzicht in risico’s en kansen + politiek draagvlak

Kiezen lastig? Onze quick scan geeft richting.

De beste keuze voor uw organisatie is niet 1,2,3 te zeggen. We nemen graag de tijd om dat met u te bespreken. Meestal stellen we voor om eerst een ‘quick scan’ te doen. Daarmee krijgen we een goed beeld van uw organisatie en kunnen samen met u bepalen wat de meest slimme aanpak is.

Meer weten over de quick scan? Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.

Haal een expert aan boord

Wij maken organisaties al 10 jaar weerbaar tegen risico's

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP