Monique van Praet

Business Consultant

Monique heeft vanuit een jarenlange rol als manager van diverse operationele afdelingen in de praktijk kennis gemaakt met de ISO normen voor kwaliteit en informatieveiligheid. De aantoonbaar toegevoegde waarde van deze normen voor de performance van een organisatie maakte haar enthousiast. In de rol van kwaliteitsmanager kon ze vervolgens diverse implementatietrajecten voor ISO 9001 en 27001 uitvoeren.  Als Business Consultant bij BMGRIP helpt ze nu organisaties bij het inrichten en beheren van hun managementsysteem voor kwaliteit, informatieveiligheid en privacy om zich via deze wijze continu te verbeteren.

Veel organisaties worstelen met het implementatietraject; het inzichtelijk maken van hun processen, het in kaart brengen van risico’s, het toewijzen van proceseigenaren en dit alles onder de druk van de continue voortgang van hun dagelijkse business. Vanuit haar management ervaring herkent ze die worsteling en kan ze de juiste begeleiding geven om alle betrokkenen te enthousiasmeren en samen te laten werken dit proces efficiënt te laten verlopen. “Niets is leuker om gedurende een implementatietraject mensen te laten inzien dat normenkaders geen rem zijn maar juist bijdragen aan de verbetering van de organisatie!”