Pieter Vegter

Business Consultant

Pieter studeert Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool te Utrecht en is bij BMGRIP aan boord om af te studeren. Hij richt zich hierbij op vijf verschillende opdrachten die een directe link hebben met het beroepsprofiel van een veiligheidskundige. Zijn afstudeeropdrachten vragen hem om cases vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Gerelateerd aan de expertise van BMGRIP gaat het bijvoorbeeld om; hoe gaan organisaties om met informatiebeveiliging? Welke relevante actoren komen hierbij kijken? Wie zijn de verantwoordelijke? Hoe komen we tot een oplossing waar iedereen blij mee is?

Pieter Vegter: “Gedurende mijn eerdere stage voerde ik RI&E’s uit, gefocust op de Arbowet. Mijn studie is enorm breed dus ik ben blij dat ik mezelf kan definiëren door middel van mijn gekozen minor en mijn huidige stage. In mijn tweede jaar volgde ik het vak informatieveiligheid, dit vak sprak mij in het bijzonder aan, daarom heb ik ook voor de minor Informatieveiligheid gekozen als focus.

Met deze basiskennis ben ik dus extra gemotiveerd bij BMGRIP aan de slag gegaan. Mijn zussen en broer zijn voor mij als jongste zijnde een mooi voorbeeld voor doorstuderen en beginnen van een professionele carrière. Bij BMGRIP ga ik mijn studie afronden en doe ik direct inhoudelijk veel ervaring op. Daarnaast is er altijd een positieve en energieke sfeer in het team business consultants, wat het ook nog eens heel leuk maakt om hier af te studeren en te werken.”