Pim Lagrand

Business Consultant

Pim helpt organisaties bij het opzetten van een informatiebeveiligings- en/of kwaliteitsmanagementsysteem. Hiermee krijgen organisaties een hulpmiddel in handen om doelgericht te sturen op relevante risico’s. Pim gaat op een constructieve manier te werk en hanteert een pragmatische aanpak, die is gebaseerd op jarenlange ervaring en zorgvuldig opgebouwde best practices gericht op organisaties uit het MKB. Pim Lagrand “Het uiteindelijke doel is om zijn klanten zelfredzaam te maken”.

Pim hanteert het uitgangspunt dat de meeste organisaties informatiebeveiliging en kwaliteit al goed op orde hebben, en met een kritische externe blik dat graag aantoonbaar willen maken.

Ook ondersteunt Pim bij het opzetten van SOC1 (ISAE3402)- en SOC2-assuranceverklaringen en geeft hij regelmatig praktijkgerichte trainingen op gebied van informatiebeveiliging, privacy en kwaliteit.