Slim Certificeren

Waarom wil je een certificaat of managementsysteem?

Wij komen drie redenen tegen bij onze klanten

Zekerheid

Zorgen dat er geen dingen mis kunnen gaan. En dat ook objectief kunnen aantonen

Samengevat
• Voldoen aan normen of wettelijke kaders
• Focus op dagelijkse operatie
• Beperken risico’s op claims
• Certificaat als bewijs

“Regel het! Dan heb ik mijn certificaat om weer mee te kunnen doen aan aanbestedingen of om aan te tonen dat ik aan de (wettelijke) vereisten voldoe, zodat ik mijn klanten kan behouden of uitbreiden. Zorg dat het snel gebeurt zonder de organisatie daarbij onnodig te belasten.”

Groeien

Groei is voor de meeste organisaties een belangrijk doel. Maar hoe houd je die groei op een verantwoorde manier bij. En hoe zorg je dat een nieuw gekochte organisatie gaat werken op de manier zoals u dat ook doet.

Samengevat
• Ondernemers die willen groeien
• Kansrijk bij aanbestedingen
• Inzicht in risico’s en kansen
• Efficiënter en minder fouten

“Biedt me inzicht in de risico’s en kansen om mijn bedrijfsvoering verder te professionaliseren door een betere organisatie van de processen en beheersing van de risico’s. Zodat ik verder kan doorgroeien. Meer kwaliteit en minder kosten.”

In control zijn

De organisatie is zodanig groot of in beweging dat controle houden essentieel is. Ook dat is een van de redenen waar een managementsysteem of certificaat een oplossing biedt.

Samengevat
• Organisaties willen in control zijn
• Goede reputatie is belangrijk
• Processen duurzaam op orde
• Politiek draagvlak

“Werk actief mee om de prestatie van mijn organisatie op een hoger plan te brengen via een betere organisatie van de processen en beheersing van de risico’s. Zorg ook voor borging van de verandering binnen onze organisatie. Zodat mijn organisatie optimaal in-control is.”

Slim certificeren kent verschillende kanten

Certificeren of een managementsysteem inrichten kent vele kanten. Inmiddels hebben we ze allemaal wel gezien. We nemen u graag mee in onze ervaringen en kijk daarop.

EEN CERTIFICAAT IS NOOIT HET DOEL

Het certificaat is in onze visie niet het doel, maar wel een beproefd middel waarmee u aan uw klanten laat zien dat ze goed en vertrouwd zaken met u kunnen doen. Na afronding van een certificeringsproject heeft u uw bedrijfsvoering op orde, bent u beter weerbaar tegen risico’s en in staat tot verdere groei door efficiëntere processen.

Uw proces centraal

Onze aanpak is niet de gebruikelijke dertien in een dozijn benadering. Wij stellen uw primaire proces centraal en zien de norm als een nuttig hulpmiddel om uw bedrijfsvoering te professionaliseren. Het resultaat? Geen papieren tijger maar een managementsysteem dat is geschreven in de taal van uw organisatie. “Slim Certificeren” noemen we onze methode.

Slimme mensen

Een methode is mooi maar het verschil zit hem in de mensen die de methode toepassen. Onze consultants beschikken daarom over diepgaande kennis van de normen en relevante branchekennis. Ze hanteren bovendien een bedrijfskundige benadering en kunnen zich daardoor heel snel inleven in uw organisatieproces en bedrijfsvoering.

Slimme pakketten

Omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, stellen we samen met onze klanten vast op welke wijze ze ondersteund willen worden bij het inrichten en onderhouden van hun managementststeem. We kennen daarbij op hoofdlijnen drie varianten, te weten;
1. Helpen: We helpen uw organisatie bij het zelf doen,
2. Samen: We richten samen uw managementsysteem in, of
3. Ontzorgen: We ontzorgen u geheel door ook een groot deel van de uitvoerende werkzaamheden van u over te nemen.

Slim onderhoud

Certificering is niet een eenmalig project, maar het vraagt om jaarlijks onderhoud. Daarom blijkt goedkoop bij de inrichting vaak duurkoop te zijn bij het onderhoud. Reden waarom we al bij de inrichting van uw managementsysteem rekening houden met een efficiënt onderhoudsproces. Ons online managementsysteem SmartManSys biedt u alle functionaliteit die zowel de inrichting en het onderhoud efficiënt en eenvoudig maakt. De gehele Plan-Do-Check-Act cyclus wordt via SmartManSys ondersteund. Wij helpen u uw managementsysteem te onderhouden door ervoor te zorgen dat al uw processen en maatregelen in de pas blijven lopen met de veranderingen binnen en buiten uw organisatie.

Slimme Optimalisatie

Naast het jaarlijks doorlopen van de PDCA-cyclus helpen we onze klanten tevens met de verdere optimalisatie van hun processen en bedrijfsvoering. Het managementsysteem biedt volop kansen om op basis van de inzichten in de risico’s en kansen gerichte procesoptimalisatie door te voeren. Zodat de effectiviteit van hun managementsysteem verder toeneemt en bijdraagt aan de omzetgroei en resultaatverbetering.

Stap voor stap benadering

Omdat wij begrijpen dat u als ondernemer verstandig met uw investeringen omgaat, bieden we een aantal oplossingen die u stap voor stap toegevoegde waarde bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld starten met een inventarisatie via een risicoscan op het gebeid van privacy of informatiebeveiliging. Voor een meer uitgebreide analyse kunt u kiezen voor een integrale risicoanalyse waarbij we zowel de strategische als operationele risico’s en maatregelen in kaart brengen. Een certificeringstraject starten we doorgaans met een nulmeting waarin we op basis van de bevindingen in onderling overleg het concrete inrichtingsproject inplannen en de rolverdeling vastleggen. Zo blijft u altijd in control.

MEER WETEN OVER SLIM CERTIFICEREN?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.