Robin Beiler

Managing Consultant

0646757509

Robin Beiler

Robin volgde de bachelor Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in Ondernemerschap. Door zijn grote interesse in implementatie –en verbetertrajecten besloot hij de master Strategisch Management te gaan volgen aan de Tilburg University.

Robin is enorm gedreven om organisaties vakkundig te begeleiden tijdens procesveranderingen en om hiermee efficiëntie te waarborgen in de bedrijfsvoering. Robin is verder analytisch sterk en sociaal vaardig. Zijn analytische vaardigheden gebruikt hij om de verschillende processen van een organisatie te doorgronden. Zijn sociale vaardigheden helpen hem om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in een veranderingstraject. Immers, volgens Robin staan de medewerkers centraal tijdens veranderingstrajecten.