Privacy statement

De voorwaarden van deze privacy verklaring zijn van toepassing op deze website: bmgrip.nl.

Bouw en van de Meerendonk B.V., handelend onder haar handelsnaam BMGRIP, verwerkt persoonsgegevens. BMGRIP acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 september 2020.

Gebruik van persoonsgegevens 

BMGRIP

Voor het leveren van onze dienst, of voor de voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Deze hebben wij nodig om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren. Dit gaat over:

  • Naam
  • Functie
  • Bedrijfsinformatie
  • Contactgegevens
  • Eventueel aanvullende informatie die u aan ons verstrekt

Wij bewaren deze informatie voor de duur van de overeenkomst, en tot maximaal 2 jaar daarna. Informatie die wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen dienen te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht) worden tot 7 jaar bewaard.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief per e-mail waarmee wij geïnteresseerden informeren over BMGRIP, nieuwe diensten en interessante actualiteiten over normen en managementsystemen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld middels het aanvinkvakje in het account. Deze nieuwsbrief sturen wij maximaal eenmaal per maand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich altijd weer kunt afmelden. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw informatie uit de abonneelijst.

Andere ontvangers

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Dit gaat om de volgende partijen:

  • IT-leveranciers, zoals de hostingpartij en de maildienstverlener;
  • Extern ingehuurde adviseurs;
  • Het administratiekantoor;
  •  

Verder geven wij jouw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Op onze website en binnen BMGRIP wordt gebruik gemaakt van cookies.

CookieDoeleindenBewaartermijnOpslaglocatie
Google Analytics (_gat, _ga, _gdt)Biedt inzage in uw gebruik en de werking van de website.Tot 2 jaarGoogle LLC, VS
Hubspot (_hssc, _hssrc, _hstc, hubspotutk)Biedt inzage in uw gebruik en de werking van de website.13 maandenHubspot, VS

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen de privacyverklaring wijzigingen, als sprake is van een nieuwe verwerking of wijziging van een verwerking. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Voor vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw privacyrechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bouw en van de Meerendonk B.V. (BMGRIP)
Computerweg 22, 3542 DR Utrecht
KvK: 65508378
E-mail: info@BMGRIP.com
Telefoonnummer: 030-200 8243

Privacy & Security Officer: Sven van der Velden, bereikbaar via privacy@bmgrip.nl

Adres

Computerweg 22
3542 DR Utrecht

KvK: 30277648
BTW: NL 8217.37.612.B01

Privacy statement - Disclaimer - © 2024 BMGRIP