Iso 9001 en iso 14001

– Case Marine coordination services –

Pieter Kloetstra – Business Consultant

ISO 9001 en 14001 als communicatietools? Leg mij dat eens uit.

Bij projecten op zee zoals het bouwen van een windmolenpark, zijn veel partijen betrokken en kan er veel gebeuren. Met onverwachte en soms verstrekkende gevolgen. Marine Coordination Services bewaakt dat alle betrokken partijen zich aan de opgestelde processen, protocollen en afspraken houden. Want op zee is er geen ruimte voor missers. De maritieme wereld gaat 24/7 door. Marine Coordination Services dus ook. Om de werkzaamheden duidelijk en strak in te richten hebben zij ISO 9001 en 14001 geïmplementeerd. Naast de procesmatige insteek blijkt het ook een ideaal communicatiemiddel te zijn voor een goede overdracht tussen de verschillende teams.

Marine Coordination Services houdt alles in de gaten
Bij de bouw van een windmolenpark of boorinstallatie op zee komt nogal wat kijken. Complexe installaties op moeilijk toegankelijke locaties en continu wisselende omstandigheden. Dit soort projecten kunnen alleen maar veilig en goed gebeuren wanneer er uitvoerige processen, protocollen en afspraken zijn. Die vervolgens ook gerespecteerd worden. Daarop toezien is wat Marine Coordination Services doet. Met een groot team aan specialisten. De ISO 9001 norm gaat over kwaliteit en moet laten zien dat zij dat ‘goed en aantoonbaar’ kunnen. De ISO 14001 is een aanvullende eis om te zorgen dat ze alles rond het thema milieu begrijpen en respecteren.

Narrow margins
Projecten en werken op zee brengen veel risico’s met zich mee. Er kan van alles misgaan. Een storm, een boot die met een platform of een andere boot in aanvaring komt of hijswerkzaamheden waar dingen naar beneden komen in plaats van naar boven gaan. Deze sector staat figuurlijk bol van de procedures en protocollen. Primair om incidenten te voorkomen maar ook om snel en juist te reageren mocht het onverhoopt toch mis gaan.

Communicatie als kerntaak
Deze processen en protocollen maakt Marine Coordination Services niet zelf. Zij ‘krijgt’ deze van haar klanten en zorgt dat ze gevolgd worden. Zoals gezegd is dat een 24/7/365 taak. Dat vraagt om het werken in teams en ploegen die elkaar afwisselen. De ISO-normen helpen de eigen organisatie met heldere werkwijzen en afspraken. Werkwijzen waarvan de kwaliteit consistent en aantoonbaar is richting opdrachtgevers. Intern helpt het nieuwe collega’s om snel en duidelijk te begrijpen hoe alles gaat. Binnen de bestaande teams is het een goed hulpmiddel in de communicatie. Want binnen deze sector mag er geen ruis zijn in de communicatie. Het team dat voor de aflossing van de vorige shift zorgt, moet volledig op de hoogte zijn van wat er in de voorgaande uren gebeurd is. Zodat zij dat verder kunnen monitoren en niet verrast worden door zaken. Mocht het onverhoopt toch anders gaan dan bedoeld, dan moet er snel een helder protocol in werking treden om alle betrokkenen te informeren en de situatie te coördineren. Inclusief de overdracht aan de verantwoordelijke partijen.

Slim
‘Het moet goed maar ook snel’. Een heldere voorwaarde die wij meekregen bij de implementatie van deze normenkaders. ‘Goed’ is voor ons altijd een basiswaarde. Als het snel moet dan is dat in grote mate afhankelijk van de organisatie zelf. Hier zijn complimenten aan Marine Coordination Services op zijn plaats. Want die verantwoordelijkheid hebben zij genomen. Zij hebben in ruime mate gezorgd voor de benodigde mensen, tijd en vooral prioriteit. Wij hebben hier ook onze online tool SmartManSys bij ingezet. SmartManSys bevat een grote hoeveelheid templates en basisprocessen. Daarmee is veel werk al gedaan. Dat scheelt tijd en inzet. Ook biedt het na implementatie tools voor de periodieke controle en doen van verbeteringen. Dat en de inzet van de organisatie maakte het mogelijk om binnen enkele maanden beide normen te implementeren en te zorgen voor een positief resultaat van de officiële audit.

Better safe than sorry
Maritieme projecten vragen om heel veel aandacht en controle. De gevolgen en belangen voor mens, geld en omgeving bij missers zijn groot. Vaak te groot. Daarom is de rol van Marine Coordination Services in dit soort projecten essentieel. Met de ISO 9001 en 14001 hebben ze twee normenkaders die zorgen dat zij hun werk goed maar vooral met een constante kwaliteit doen. Inclusief een mechaniek om dat te kunnen controleren en te kunnen laten zien aan hun opdrachtgevers. Want ‘sorry’ is geen optie in deze sector.

Case geschreven door Pieter Kloetstra, Business Consultant