AVG

– Case Huyer deurwaarder en incasso –

Jan Bouw – Directeur bedrijfsvoering

Huyer deurwaarder en incasso AVG proof

Het is logisch dat ook Huyer deurwaarder en incasso moet voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar Huyer neemt dit thema extra serieus. Want het dagelijks werken met gevoelige persoonsgegevens vraagt nadrukkelijk om privacy en veiligheid.

Gezien het belang en de wens om het in één keer goed te doen hebben ze Bouw en Van de Meerendonk gevraagd hen hierbij te helpen. Een dergelijke motivatie om dit professioneel en binnen afzienbare tijd te realiseren is voor ons altijd een prettig vertrekpunt.

Zo gezegd zo gedaan
De samenwerking tussen de consultant van Bouw en Van de Meerendonk en de medewerkers van Huyer was goed. De medewerkers waren erg betrokken en zich bewust van het feit dat ze dagelijks met gevoelige persoonsgegevens werken. Daarbij wilden ze naast de privacy ook zorgen dat de informatieveiligheid op orde is. Want een data-lek waarbij gegevens in handen van onbevoegden komt is een situatie die ze absoluut willen vermijden.

Zoals je van een gerechtsdeurwaarder verwacht is de dagelijkse werkwijze van Huyer bijzonder goed op orde. De werkzaamheden rondom de invoering van de AVG betroffen dan ook met name het goed en gestructureerd vastleggen van de verschillende afspraken, informatie en procedures.

De inzet van SmartManSys heeft hierbij goed geholpen. SmartManSys is het online (privacy) managementsysteem waarin alle relevante documenten en beschrijvingen op één plek vast te leggen én te beheren zijn.

Functionaris Gegevensbescherming
In bepaalde gevallen is een organisatie verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Daar zijn verschillende gronden voor. In het geval van Huyer was het verplicht omdat zij dagelijks met ‘bijzondere persoonsgegevens’ werken.

De FG ziet erop toe dat de AVG en alles daaromheen op een juiste manier wordt toegepast. Daarnaast ondersteunt de FG bij calamiteiten. Bijvoorbeeld bij een situatie waarin er klantgegevens ‘op straat’ terecht zouden komen (een data-lek).

Huyer heeft een medewerker verantwoordelijk gesteld voor deze rol. We hebben de medewerker inhoudelijk getraind en op weg geholpen om deze rol te kunnen vervullen. Ondanks de complexiteit heeft de nieuwe FG zich de materie in korte tijd eigen gemaakt.

Aantoonbaar op orde
Huyer deurwaarder en incasso blijft werken aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Dat geldt ook voor de privacy en veiligheid van de gegevens die ze daarbij gebruikt. De betrokkenheid en inzet van de medewerkers heeft ervoor gezorgd dat zij met trots mag zeggen dat alles aantoonbaar op orde is en ze volledig compliant zijn aan de AVG-eisen.

We kijken dan ook terug op een plezierige en succesvolle samenwerking.

Case geschreven door Jan Bouw, Directeur bedrijfsvoering