ISO 27001 & ISO 9001

– Case PrioCom –

Robin Beiler – Business Consultant

Bedrijfskritische communicatie vraagt om kwaliteit en betrouwbaarheid

PrioCom biedt een push-to-talk end-to-end oplossing voor bedrijfs – en missiekritische communicatie. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid staan daarbij centraal. Met de onlangs behaalde ISO 27001 en ISO 9001 normen kan PrioCom haar Business Partners andere belanghebbenden aantonen dat dat in orde is.

Een ISO-norm als aanjager voor continue verbetering
Om een ISO-norm te implementeren moet je een managementsysteem opzetten. Een geheel van processen, beleidsdocumenten, controles en actiepunten om het specifieke onderwerp, in dit geval kwaliteit en informatieveiligheid, mee ‘te managen’. Met heldere doelen, standaarden, werkwijzen en controles om dat ook te borgen.
Het zo actief bezig zijn met de kwaliteit van de bedrijfsvoering levert op heel regelmatige basis ervaringen en inzichten op. Inzichten die aanjager zijn voor een continue stroom van verbeteringen en vernieuwingen. Iets wat voor veel organisaties een onverwacht maar waardevol bijeffect is van een certificering. PrioCom heeft daar ook de klachtenregistratie als bron aan toegevoegd.

Groei in goede banen leiden
Het succes van PrioCom zie je terug in de groei van het bedrijf. Heldere processen, instructies en beleidsdocumenten helpen de nieuwe maar ook huidige medewerkers bij het werken op een uniforme manier die voldoet aan de afgesproken norm. ISO-normeringen zijn daarmee prachtige instrumenten om groei in goede banen te leiden en de kwaliteit te borgen.

Kwaliteitsmanager als spin in het web
Voor PrioCom was het een logische keuze om de kwaliteitsmanager de verantwoordelijke rol te geven in dit project. Zij is de persoon met alle actuele kennis en ervaring van beide normen. Samen met de betrokkenen uit de organisatie zorgt zij ervoor dat de thema’s kwaliteit en informatieveiligheid op het niveau blijven zoals afgesproken.

Vlot en betrokken
Twee woorden die dit traject typeren. Een betrokken organisatie met veel initiatief. Waardoor het tegelijkertijd implementeren van twee normen, wat altijd uitdagend en omvangrijk is, binnen afzienbare tijd is gerealiseerd. Complimenten aan de mensen van PrioCom!

Case geschreven door Robin Beiler, Business Consultant