Slim certificeren en Grip op uw organisatie

Samen maken we uw organisatie weerbaar tegen risico’s en versterken de bedrijfsvoering

Informatiebeveiliging, privacy, kwaliteit. Actuele thema’s die dagelijks om uw aandacht vragen. Een slim opgezet én gecertificeerd managementsysteem geeft grip op uw organisatie en hoe deze zijn werk doet.

Meer over Slim Certificeren

Certificeren

Dat is waar grip begint

Een ISO, NEN, ISAE managementsysteem én certificaat helpen u met de kwaliteit, veiligheid en privacy van uw bedrijfsvoering. Objectief aantoonbaar voor al uw stakeholders.

Meer over certificeren

Risicomanagement

Weten waar de risico’s zitten is stap één

Een risico is prima zolang het maar een risico blijft en geen feit wordt. Het inzicht is de basis voor het nemen van de maatregelen. Maatregelen die bij elkaar uw risicomanagement aanpak vormen.

Meer over Risicomanagement

Professionals as a service

Inhuren van kennis en ervaring een slimme keuze

Uw certificering vraagt soms om de aanwezigheid van een specialist. Het kan te duur zijn om die zelf op de loonlijst te hebben. Inhuren van een specialist met altijd actuele kennis en veel ervaring bij verschillende organisaties is dan een passend alternatief.

Meer over onze Professionals

Academy

Een goede bedrijfsvoering en risicobeheersing is mensenwerk

Inhoud en kennis zijn de basis. Het is de basis en het vertrekpunt voor uw medewerkers om risico’s te zien, zich bewust te zijn van hun rol daarbij en zodanig te handelen dat onderwerpen als informatiebeveiliging of kwaliteit nooit onder druk staan.

Meer over de Academy

SmartManSys

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Alle ISO, NEN of ISAE normen hebben dezelfde basis. Ook hebben organisaties veel overeenkomsten. Waarom telkens het wiel opnieuw uitvinden? Met alle templates in SmartManSys is uw nieuwe managementsysteem voor een groot deel al gereed. Slim en efficiënt.

Meer over SmartManSys