Bedrijfscontinuïteit

normenkaders om verstoringen in de bedrijfsvoering te voorkomen

 

Wat betekent een week geen toegang tot uw data voor uw organisatie

Waarom vraagt bedrijfscontinuïteit om inzicht en een goed plan? Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat een week zonder toegang tot uw klant- en bedrijfsgegevens betekent voor uw bedrijf? Wellicht niet maar het antwoord laat zich raden. Dat is voor veel organisaties de motivatie om de factoren en risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen in beeld te brengen. En daar vervolgens passende maatregelen op te treffen.

Meer en meer risico’s van buitenaf om u tegen te wapenen

Organisaties lopen altijd het risico dat het uitvoeren van de eigen bedrijfsactiviteiten verstoord wordt door onvoorziene incidenten of calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan brand, elektriciteitsstoringen, aanvallen op de ICT-systemen, maar ook aan menselijk handelen.

Daarnaast is gebleken dat een bedrijfscontinuïteitsplan en/of ontruimingsplan in veel bedrijven niet aanwezig is, en dat er bij organisaties grote onzekerheid bestaat of zij na een calamiteit de werkzaamheden weer kunnen hervatten.

Tal van risico’s die op zich geen probleem zijn zolang ze maar een risico blijven en geen feit worden. Om de kans op deze problemen en onzekerheden te voorkomen kunt u ervoor kiezen een bedrijfscontinuïteitssysteem op te zetten voor uw organisatie.

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT SYSTEEM

Organisaties die een bedrijfscontinuïteitsmanagementsysteem (BCMS) willen inrichten, begeleiden wij bij de implementatie daarvan. Wij trekken samen met uw BCM-functionaris op tijdens de implementatie activiteiten en staan hem of haar met raad en daad bij. Tevens fungeren we als trainer en coach en leiden uw BCM-functionaris en interne auditors op. Zo krijgt u toegang tot een modulaire BCMS-methodiek. Alles helder op één plek waarmee u het beheer vereenvoudigt en de toegankelijkheid voor gebruikers vergroot. Het managementsysteem is hiermee een goede basis en later eenvoudig uit te breiden met andere aandachtsgebieden.

De ISO 22301 als internationale norm

De ISO 22301 is de internationale norm voor het thema Bedrijfscontinuïteit. Deze norm elpt u om op een gestructureerde wijze het onderwerp continuïteit binnen uw organisatie in te richten. Dit legt u vast in een Business Continuity Management System (BCMS). Letterlijk een centrale plaats voor al uw documentatie rond deze ISO norm. Figuurlijk een methodiek om de continuïteit binnen uw organisatie te kunnen monitoren, bijsturen en daarmee duurzaam te borgen. Desgewenst kunt u het BCMS door een onafhankelijke partij laten certificeren.

ISO 22301

Wat levert een BCMS u op

Inzicht waar de risico’s zitten die de continuïteit onder druk kunnen zetten.

Daarmee input voor procesverbeteringen.

Duurzaamheid en continuïteit richting alle stakeholders.

Verbetering van uw reputatie door een hogere leverbetrouwbaarheid.

Betere continuïteit van uw dienstverlening.

Helder beleid, processen en werkafspraken.

Meer bewustzijn en betrokkenheid bij de medewerkers.

Deelname aan aanbestedingstrajecten.

Positieve effecten op bijvoorbeeld verzekeringspremies.

MEER WETEN OVER BEDRIJFSCONTINUITEIT?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.

Een BCP

Een plan voor uw bedrijfscontinuïteit als oplossing

Om die risico’s scherp te krijgen en passende maatregelen te treffen richten veel organisaties een bedrijfscontinuiteitsplan in. Een plan met verschillende onderwerpen:

Samenstelling en locatie van het crisisteam
Eerste prioriteitstelling bij calamiteiten
Trigger voor het starten en stoppen van de BCP crisisorganisatie en -werkwijze
De doelen voor het herstellen van de continuïteit zoals gedefinieerd in de RTO en RPO
Testen en oefening voor het trainen van oplossen van calamiteiten
Taken en verantwoordelijkheden van het crisisteam
Actie bij wegvallen kritieke functionarissen, ICT of faciliteiten en het wegvallen van kritieke leveranciers of partners.
Vaststellen welke gegevens opgenomen moeten zijn in de Battlebox
Volgorde van te herstellen processen

Externe aanspreekpunt