ISO 22301

De norm voor bedrijfscontinuïteit

Grip op de continuïteit van uw bedrijf

ISO 22301 is de internationale norm op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Stel, u bent een organisatie die bedrijfskritische diensten levert. Bijvoorbeeld infrastructuur voor online-diensten voor bijvoorbeeld telecom, banken, waterschappen, zorginstellingen. Uw klant is voor zijn continuïteit sterk van u afhankelijk en verlangt van u de zekerheid dat uw dienst volgens de afgesproken SLA beschikbaar is.
De ISO 22301 is de internationale norm die u helpt dat te organiseren en te certificeren zodat u dat objectief kan aantonen.

Risico’s als vertrekpunt

Risico’s zijn natuurverschijnselen, extern menselijk handelen en intern menselijk handelen.
De ISO 22301 norm helpt bij het definiëren van de kritische processen en middelen via de Business Impact Assessment (BIA). In de BIA wordt bepaald welke processen en middelen kritiek zijn voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. De risico’s zijn de basis voor het planmatig en gestructureerd treffen van de passende preventieve, detectieve en corrigerende maatregelen. Maatregelen die zowel van technische als organisatorische aard zijn. Bij het eerste kunt u denken aan dubbel uitgevoerde ICT-systemen. Voorbeeld van het tweede is een Crisisteam voor calamiteiten.

De ISO 22301 als internationale norm

De ISO 22301 is de internationale norm voor het thema Bedrijfscontinuïteit. Deze norm helpt u om op een gestructureerde wijze het onderwerp continuïteit binnen uw organisatie in te richten. Dit legt u vast in een Business Continuity Management System (BCMS). Letterlijk een centrale plaats voor al uw documentatie rond deze ISO norm. Figuurlijk een methodiek om de continuïteit binnen uw organisatie te kunnen monitoren, bijsturen en daarmee duurzaam te borgen. Desgewenst kunt u het BCMS door een onafhankelijke partij laten certificeren.

Wat levert een ISO 22301 certificering u op?

Door een bedrijfscontinuïteits managementsysteem op te zetten kunt u de risico’s en verstoringen naar aanleiding van een calamiteit inzichtelijk maken en beheersen. Daarnaast wordt u niet alleen bewust gemaakt van elke soort situatie die binnen uw organisatie kan ontstaan, maar ook hoe u daar effectief en passend op kan antwoorden. Die antwoorden in de vorm van maatregelen zorgen dat verstoringen weinig tot geen kans krijgen en daarmee de continuïteit van uw dienstverlening optimaal is. De ISO 22301 norm laat zich eenvoudig combineren met andere ISO normen die ook eisen stellen aan uw bedrijfscontinuïteit.

Organisatie kan aantonen dat de bedrijfscontinuïteit goed op orde is.
Hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van diensten
Lagere kans op imago schade en claims als indirecte schade
Minder verstoringen waardoor minder omzetderving
Besparing herstelkosten

De voordelen van de ISO 22301 op een rij

De voordelen van de ISO 22301 op een rij

Organisatie kan aantonen dat de bedrijfscontinuïteit goed op orde is.
Hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van diensten
Lagere kans op imago schade en claims als indirecte schade
Minder verstoringen waardoor minder omzetderving
Besparing herstelkosten

De normeisen

Net als de overige ISO-normen is de ISO 22301 norm ingedeeld volgens de High Level Structure. Dat zijn de basishoofdstukken in elke ISO norm. Meer over de basisonderwerpen vindt u op onze ISO pagina

Voor de specialisten

Onderdelen in deze norm om uw bedrijfscontinuïteit zeker te stellen

R
Vaststellen RTO (maximale uitvalsduur) en RPO (maximale dataverlies) als continuiteitsdoelen
R
Business Impact Analyse voor vaststellen kritieke processen en middelen
R
Crisis of Emergency Respons Team om bij opgetreden calamiteiten het herstel aanpak te leiden
R
Crisis communicatie ingericht op het moment dat een calamiteit is opgetreden
R
Battle Box is een (digitale) omgeving buiten de organisatie met bedrijf kritische gegevens of middelen.
R
Business Continuity Plan is draaiboek op organisatieniveau met essentiële informatie voor het herstel na een calamiteit.
R
Business Recovery Plan bevat specifieke informatie voor organisatie onderdelen en middelen.
R
Oefenen en testen van plannen (bijv. ontruimingsplan of backup en resore plan)

Maak het uzelf makkelijk met SmartManSys

Iedereen heeft een hekel aan dubbel werk en onnodig tijd besteden aan zaken. SmarManSys is onze online tool die dat voorkomt. Wilt u weten hoe? Lees het op de pagina over onze softwareoplossing die u veel tijd en geld bespaart.

MEER WETEN OVER DE ISO 22301?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.