Vakgebied – Milieu

ISO 50001

De norm om het energieverbruik te beheersen

20% minder energieverbruik in 2020

De Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED), heeft als doel 2020 20% minder energie te verbruiken. Dit geld voor zowel de lidstaten als de bedrijven. Vanaf juli 2015 geldt de verplichting voor grote ondernemingen (>250 fte of omzet > 50mln ) om energie audits uit te (laten) voeren (artikel 8 EED). Hoe geef je jezelf als organisatie een kader en organiseer je dat vervolgens? Dat is waar de ISO 50001 kan helpen.

Wat is de ISO 50001 norm?

De internationale norm voor Energie Management, ISO 50001:2011, biedt richtlijnen voor verschillende organisaties om hun energieprestaties op systematische wijze te beheersen en te verbeteren. Dit sluit aan op doelstellingen om opwarming van de aarde door broeikasgasemissies tegen te gaan. ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie – groot of klein, met of zonder winstoogmerk.

Wat regelt de norm – wat levert het mij op

De ISO 50001 zorgt ervoor dat organisaties inzicht krijgen in hun energieverbruik en handvaten om die te verminderen. Door de systemen en processen zo in te richten dat ze energie efficiënter worden. Daarvoor moeten Energie Prestatie Indicatoren worden vastgesteld. De vervolgens in plaats krijgen in het op te stellen Energie Management Systeem. Een mechaniek met indicatoren, uitgangspunten en afspraken om uw energieverbruik te kunnen meten én sturen. De verplichting tot het uitvoeren van een jaarlijkse Energie Audit houdt uw organisatie hier scherp op. In de Energie Audit dient het energieverbruik en -gebruik gerapporteerd te worden op basis van objectieve metingen.
Om dat objectief te kunnen vaststellen stellen opdrachtgevers, zoals grotere bedrijven en overheden, een ISO 50001-certificaat als eis bij aanbestedingen.

Wat regelt de norm – wat levert het mij op

De ISO 50001 zorgt ervoor dat organisaties inzicht krijgen in hun energieverbruik en handvaten om die te verminderen. Door de systemen en processen zo in te richten dat ze energie efficiënter worden. Daarvoor moeten Energie Prestatie Indicatoren worden vastgesteld. De vervolgens in plaats krijgen in het op te stellen Energie Management Systeem. Een mechaniek met indicatoren, uitgangspunten en afspraken om uw energieverbruik te kunnen meten én sturen. De verplichting tot het uitvoeren van een jaarlijkse Energie Audit houdt uw organisatie hier scherp op. In de Energie Audit dient het energieverbruik en -gebruik gerapporteerd te worden op basis van objectieve metingen.
Om dat objectief te kunnen vaststellen stellen opdrachtgevers, zoals grotere bedrijven en overheden, een ISO 50001-certificaat als eis bij aanbestedingen.

Vastgelegd in een EnMS

Uitleg wat dat is, wat je ermee kan
Structuur/inhoud op hoofdlijnen
Regel 1
Regel 2
Regel 3

Hoe richt je dat in

Op hoofdlijnen.
Specifieke zaken mbt thema energie
Verwijzing naar aanpak bij certificeren
Regel 1
Regel 2
Regel 3

Een certificaat als toegangsbewijs voor aanbestedingen

Organisaties die zich certificeren voor deze norm onderscheiden zich van hun concurrenten en hebben een voorsprong bij openbare aanbestedingen. Daarnaast kunnen zij via het certificaat aantonen dat zij inzicht hebben in het energieverbruik van de organisatie en continue streven naar het verbeteren daarvan. Op deze manier ontstaat er de potentie om het energiegebruik te reduceren en tegelijkertijd bij te dragen aan broeikasgasreductie.

Het hanteren van een Energiemanagementsysteem (EMS) brengt ook financiële voordelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om energie en kosten te besparen, maar het kan ook leiden tot meer klanten vanwege de stijgende marktwaarde van energiemanagement.

De ISO 50001 is geschikt voor elke organisatie die meer aandacht wil besteden aan het eigen energieverbruik.
Periodiek de energieprestaties meten
Heldere richtlijnen en regels voor leveranciers
Het is eenvoudig te combineren met andere ISO normen
Een specifiek energiebeleid met heldere energiedoelstellingen
Betere bewustwording en betrokkenheid voor het thema milieu bij de eigen medewerkers.
Objectief aantoonbaar dat er aan relevante wet- en regelgeving is voldaan.

Voordelen

De voordelen van een ISO 50001 certificaat

MEER WETEN OVER DE ISO 50001?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.