Kwaliteit

Minder fouten, een beter bedrijfsresultaat en meer tevreden klanten

Kwaliteit als basis voor uw bedrijfsresultaat

Minder fouten, een beter bedrijfsresultaat en meer tevreden klanten. Dat is wat integraal kwaliteitsmanagement oplevert voor uw organisatie. Heldere normen en uitgangspunten voor de uitvoering van de verschillende processen.

Minder fouten, gegarandeerde kwaliteit, tevreden klanten en uw klachtenmanagement op orde. De basis voor een gezond bedrijfsresultaat en continuïteit van uw organisatie. Voor bepaalde organisaties is een voorwaarde om mee te mogen doen aan offerte- en aanbestedingstrajecten.

Voor het vakgebied Kwaliteit praten we dan over een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Een hele mond vol. Maar in het kort komt het neer op een geheel van afspraken, processen en instructies die ervoor zorgen dat uw organisatie werkt zoals u het beoogt. Want op die manier levert zij de gevraagde kwaliteit en worden fouten voorkomen.

Kwaliteit: wat is dat eigenlijk?

Wij definiëren kwaliteit als het minimaal voldoen aan, of liever overtreffen van, de verwachtingen van de klant of stakeholder.

Internationale normen als basis

Het inrichten van een KMS kan aan de hand van verschillende kwaliteitsnormen. Welke norm voor u het beste past is afhankelijk van uw specifieke organisatie en doel.

De ISO 9001 norm wordt gezien als de basisnorm voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast is er een veelvoud aan normen welke veelal branche-specifiek zijn. Zoals de ISO 2000-1 norm op het gebied van IT-servicemanagement – ITIL. Het Certificatieschema Arbodiensten waaraan arbodiensten moeten voldoen. Of de vele normen voor de zorg zoals de HKZ. Tenslotte zijn er ook buiten de zorg nog vele kwaliteitsnormen zoals de KBvG. De kwaliteitsstandaard voor gerechtsdeurwaarders of het NVI-keurmerk voor Incassobureaus, etc.

Het vakgebied Kwaliteit kent onderstaande normenkaders

ISO 9001

De internationale kwaliteitsnorm

HKZ

De norm voor de kwaliteit in de zorg

RCA

Het certificatie schema Arbodiensten

Certificeren als voorwaarde voor veel aanbestedings-trajecten

Als u een KMS heeft ingericht kunt u de opzet en werking ervan laten beoordelen door een onafhankelijke partij welke dan een zogenoemde externe audit uitvoert. Bij een positief oordeel is uw organisatie voor een periode van drie jaar gecertificeerd. Daarna zal er jaarlijks een herhalingsaudit plaatsvinden.

Het grote voordeel van zo’n certificeringstraject is dat u met het certificaat aan uw opdrachtgevers en toezichthouders objectief kunt aantonen dat u voldoet aan de kwaliteitseisen zoals geformuleerd in de betreffende norm. Hierdoor staat u sterker in offerte- en/of aanbestedingstrajecten. Bovendien voorkomt u dat meerdere opdrachtgevers regelmatig zelf een audit bij u willen uitvoeren.

Hoe richt u een Kwaliteits-Managementsysteem in?

Het inrichten van een KMS gaat in een aantal stappen. Hoe, welke en wat de manier is om dat slim en efficiënt te doen leest u op onze pagina ‘Implementeren en onderhouden van uw managementsysteem’