HKZ

De norm voor kwaliteit in de zorg

Als zorgaanbieder zorgen én borgen van de kwaliteit

HKZ – de norm voor kwaliteit in de zorg. Via het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) laten organisaties en praktijken in zorg en welzijn zien dat ze staan voor duurzame kwaliteitsverbetering. De HKZ norm is gebaseerd op de algemene kwaliteitsnorm ISO 9001. Daarnaast kent de HKZ nog een aantal specifieke eisen. 

Ze maken aantoonbaar dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die klanten, professionals en relevante stakeholders stellen aan hun zorgtaken. De beoordeling van de documentatie en de werking van de maatregelen vindt plaats door onafhankelijke professionals welke afkomstig zijn uit de zorg.

Aantoonbaar op orde

Een HKZ-keurmerk biedt patiënten, cliënten, verzekeraars en andere betrokkenen de garantie dat de organisatie haar kwaliteit levert in lijn met de eisen, de klant centraal stelt en doorlopend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Een algemene basis met sector-specifieke aanvullingen

De HKZ-norm kent naast het algemene deel specifieke normen voor verschillende sectoren in de zorg, zoals bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg etc. Als een zorgaanbieder meerdere zorgdiensten aanbiedt betekent het dat moet voldoen aan alle relevante HKZ-normen. De meest recente norm HKZ voor Zorg en Welzijn is echter een algemeen geldende norm ongeacht de aangeboden zorgdiensten.

De voordelen van de HKZ norm

Een ingevoerde en gecertificeerde HKZ norm biedt uw organisatie verschillende voordelen:

De HKZ is dé norm voor zorgorganisaties als het gaat om kwaliteit.

Het is de basis voor structuur en continu verbeteren.

Een formele klachtenprocedure en structurele klanttevredenheidsmetingen.

Na certificering voldoet u ook aan de AVG wet- en regelgeving.

Bewustwording en betrokkenheid bij uw medewerkers rondom kwaliteit.

Duidelijke maatregelen als antwoord op de vastgestelde risico’s.

U beschikt over een duidelijk kwaliteitsbeleid.

Een structuur voor periodieke monitoring, meting, controles en audits.

Maak het uzelf makkelijk met SmartManSys

Iedereen heeft een hekel aan dubbel werk en onnodig tijd besteden aan zaken. SmartManSys is onze online tool die dat voorkomt. Wilt u weten hoe? Lees het op de pagina over onze softwareoplossing die u veel tijd en geld bespaart.

Het organisatiebeleid moet in overeenstemming zijn met afspraken binnen de beroepsgroepen.

Het organisatiebeleid moet ook patiëntveiligheidsbeleid bevatten.

Specifieke kwaliteitseisen personeel (bijv. BIG registratie).

Beheerste opslag van geneesmiddelen medische uitrusting en steriele materialen.

Het proces Veilig Incident Melden (VIM) moet ingericht zijn.

Het management systeem bevat een prospectieve en retrospectieve risicoanalyse.

Klachtenprocedure voor medewerkers moet aanwezig zijn.

Zorginnovatie is ingericht.

Medewerkersraadpleging dient uitgevoerd te worden.

Specifieke onderdelen

De HKZ norm kent een aantal specifieke onderdelen

HKZ is een vertaling van de generieke kwaliteitsnorm 9001 voor toepassing in de zorg en kent naast de algemene onderwerpen uit de ISO 9001 norm de volgende specifieke onderdelen:

Specifieke onderdelen

De HKZ norm kent een aantal specifieke onderdelen

HKZ is een vertaling van de generieke kwaliteitsnorm 9001 voor toepassing in de zorg en kent naast de algemene onderwerpen uit de ISO 9001 norm de volgende specifieke onderdelen:

Het organisatiebeleid moet in overeenstemming zijn met afspraken binnen de beroepsgroepen

Het organisatiebeleid moet ook patiëntveiligheidsbeleid bevatten

Specifieke kwaliteitseisen personeel (bijv. BIG registratie)

Beheerste opslag van geneesmiddelen medische uitrusting en steriele materialen

Het proces Veilig Incident Melden (VIM) moet ingericht zijn

Het management systeem beat een prospectieve en retrospectieve risicoanalyse

Klachtenprocedure voor medewerkers moet aanwezig zijn

Zorginnovatie is ingericht

Medewerkersraadpleging dient uitgevoerd te worden

MEER WETEN OVER DE HKZ?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.