ISO 9001

De internationale norm voor kwaliteit

De ISO 9001 de moeder van alle kwaliteitsnormen

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteit en kunnen we beschouwen als de basisnorm. Deze norm bevat alle eisen die gesteld worden aan een gestandaardiseerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Dat maakt kwaliteit meetbaar en controleerbaar.

Kwaliteitsmanagement is gericht op het continu verbeteren van uw processen en het managen van uw organisatie-risico’s. Zodat u voldoet aan de behoeften, eisen en verwachtingen van uw klanten en andere belanghebbenden.

Kwaliteitsmanagement heeft betrekking op alle processen van uw organisatie. Met kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de ISO 9001 norm, borgt u de continue verbetering van uw producten en diensten. Het resultaat? Tevreden klanten, minder kosten en de toegang tot aanbestedingen.

Waarom een ISO 9001 certificering?

Met een ISO 9001-certificaat maakt u kwaliteit meetbaar en aantoonbaar. U toont uw klanten en andere belangstellenden aan dat uw processen voldoen aan internationale normen. Bovendien laat u zien dat u veel waarde hecht aan continue procesverbetering.

In 8 punten wat de ISO 9001 zo waardevol maakt

De ISO 9001 is dé norm voor organisaties als het gaat om kwaliteit
Het is de basis voor structuur en continu verbeteren.
Stelt dat voor een formele certificering ook aantoonbaar aan de AVG wet- en regelgeving moet worden voldaan.
Een duidelijk kwaliteitsbeleid
Bewustwording en betrokkenheid bij uw medewerkers
Een formele klachtenprocedure en structurele klanttevredenheidsmetingen
Duidelijke maatregelen als antwoord op de vastgestelde risico’s
Een structuur voor periodieke monitoring, meting, controles en audits

De 8 kern-onderdelen van de 9001 norm

De 9001 geeft aandacht aan een specifiek aantal onderwerpen om de kwaliteit van de processen, producten en diensten en afstemming met de stakeholders te optimaliseren.

Focus te voldoen en overtreffen klant verwachtingen
Leiderschap en eenduidige doelen stellen
Competente en betrokken medewerkers met juiste bevoegdheden
Focus op managen van primaire processen
Voortdurende verbetering
Besluitvorming op basis van metingen en feiten
Besluitvorming op basis van metingen en feiten
Relatiemanagement en het vinden een balans tussen de belangen van stakeholders

Maak het uzelf makkelijk met SmartManSys

Iedereen heeft een hekel aan dubbel werk en onnodig tijd besteden aan zaken. SmarManSys is onze online tool die dat voorkomt. Wilt u weten hoe? Lees het op de pagina over onze softwareoplossing die u veel tijd en geld bespaart.

Voor de specialisten onder ons

Vernieuwing van de norm in 2015

In 2015 is de norm vernieuwd en is de nieuwe ISO 9001:2015-norm gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2008 zijn:

Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem.

Inzicht nodig in bedrijfscontext en behoeften en verwachtingen van stakeholders.

Extra aandacht voor leiderschap en commitment bij het (top)management.

Sterkere focus op doelstellingen inclusief bijbehorende planning.

Meer aandacht voor het onderhouden van kennis binnen de organisatie.

Meer aandacht voor regievoering, uitbesteding processen, producten en diensten.

Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen

De normeisen

Net als de overige ISO-normen is de ISO 9001 norm ingedeeld volgens de High Level Structure. Iedere ISO-norm bevat nu 10 vaste hoofdstukken en een bijlage. Na de inleidende hoofdstukken bevat ISO 9001 een aantal eisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Ontdek de generieke paragrafen van ISO-normen.

Specifieke kwaliteits-maatregelen

Aanvullende onderdelen

Aandachtspunten / speciale dingen (inhoudelijk en bij implementatie & onderhoud)

De ISO 9001 norm bevat naast de generieke onderdelen nog een aantal meer gedetailleerde eisen waaraan uw organisatie moet voldoen. Hierbij gaat het om heel concrete maatregelen die u moet nemen. Dit zijn eisen op het gebied van:

Klantgerichtheid

Leiding moet uitspreken dat klant centraal wordt gesteld en daarop maatregelen worden genomen.

Procesgerichtheid

Om dit te realiseren moet er een goede beheersing zijn van de primaire organisatieprocessen

Klanttevredeheidsmeting

Om dit te meten moet de organisatie klant tevredenheid meten en klanten klachten adequaat afhandelen.

MEER WETEN OVER DE ISO 9001?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.