fbpx

Milieu

Uw milieuprestaties objectief aantoonbaar

Milieu als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering

Verantwoord omgaan met milieu en het energiegebruik, wordt steeds belangrijker voor organisaties. Zowel in de private als publieke omgeving. Belangrijk is dat u inzicht heeft in de directe en indirecte milieueffecten van uw organisatie en dat uw bedrijf concrete maatregelen neemt om uw milieuprestaties te verbeteren. Minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder energieverbruik, of een betere arbeidsomstandigheden bij uw leveranciers, zijn enkele onderdelen van een duurzaam beleid.

Een letterlijke definitie van ‘milieu’

Als je in je gedrag toont dat je streeft naar behoud van de natuurlijke leefomgeving (bron: encyclo.nl)

Het vakgebied milieu kent het normenkader ISO 14001

ISO 14001

De internationale norm voor Milieumanagement

Structurele aanpak

Milieu vraagt om een structurele aanpak

Goed omgaan met duurzaamheid en milieu vraagt om verschillende zaken

Een helder kader hoe uw organisatie wil omgaan met deze onderwerpen.

Inzicht in de actuele milieurisico’s.

Periodieke controles op de werking van de uitgangspunten en de maatregelen.

Wat dat betekent voor het beleid en de bedrijfsvoering.

Maatregelen om die risico’s te beperken.

Een structuur om dat goed en eenduidig vast te leggen.

Objectief kunnen aantonen dat u het goed geregeld hebt

Zeker na het klimaatverdrag van Parijs neemt het belang van milieuverantwoord ondernemen toe en wordt bij aanbestedingen steeds vaker gevraagd aantoonbaar te maken dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu.

Met het inrichten van een Milieumanagementsysteem (MMS) dat u extern laat toetsen en certificeren zorgt u ervoor dat u uw klanten behoudt en toegang behoudt tot de aanbestedingsmarkt. Het helpt u bovendien efficiënter en kostenbewuster te werken, alsmede minder fouten te maken door de betere beheersing van uw processen.

Milieu beschermen door nadelige milieueffecten te voorkomen of tegen te gaan.

Organisaties ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving.

Streven naar circulariteit van de producten en diensten.

Beter voldoen aan de rapportageverplichtingen van toezichthouders.

Toegang tot de aanbestedingsmarkt.

Mogelijke nadelige milieueffecten op de eigen organisatie tegen te gaan.

De eigen milieuprestaties verbeteren, zoals minder CO2 uitstoot, lozingen geluidsoverlast, etc.

Concurrentie voordeel door de implementatie van milieuvriendelijke alternatieven van de producten, diensten en processen.

Basis voor aanvraag milieuvergunning.

Waardevol

Een milieumanagementsysteem is waardevol

Een milieumanagementsysteem is op meerdere gebieden waardevol en in sommige situaties essentieel voor de continuïteit van uw organisatie. Oa. met betrekking tot zaken als:

Waardevol

Een milieumanagementsysteem is waardevol

Een milieumanagementsysteem is op meerdere gebieden waardevol en in sommige situaties essentieel voor de continuïteit van uw organisatie. Oa. met betrekking tot zaken als:

Milieu beschermen door nadele milieueffecten te voorkomen of tegen te gaan
Organisatie ondersteunen bij het voldoen aan wet en regelgeving
Streven naar circulariteit van de producten en diensten
Beter voldoen aan de rapportage verplichtingen van toezichthouders
Toegang tot aanbestedingsmarkt
Mogelijke nadelige milieueffecten op de eigen organisatie tegen te gaan
De eigen milieuprestaties verbeteren (minder CO’2 uitstoot, lozingen geluidsoverlast, etc.)
Concurrentie voordeel door de implementatie van milieuvriendelijke alternatieven (van de producten en diensten en processen)
Basis voor aanvraag milieuvergunning

De waarde van een certificaat

Beschikken over een Milieumanagementsysteem is voor veel organisaties de eerste stap. Om objectief te kunnen aantonen dat de organisatie het thema milieu goed georganiseerd heeft is een onafhankelijk oordeel nodig.

Een onafhankelijke externe auditor beoordeelt uw managementsysteem en geeft bij voldoende resultaat een certificaat af. Dat is uw bewijs om naar aanbestedende en toezichthoudende partijen aan te tonen dat u dit thema op orde hebt. Bovendien voorkomt u dat meerdere opdrachtgevers regelmatig zelf een audit bij u willen uitvoeren.

In een paar stappen uw milieu-certificaat

De implementatie van een milieumanagementsysteem gaat in een aantal stappen. Iedere organisatie is uniek. Onze ervaring heeft geleerd dat er ondanks dat veel universele stappen zitten bij het implementeren van een milieumanagementsysteem. Veel van het werk hebben we al voor u gedaan en vastgelegd in templates en formats. Dat bespaart u veel tijd, geld en aandacht van de organisatie.

Op onze pagina Certificeren leggen we dat in detail uit.

MEER WETEN OVER DE MILIEU NORMEN?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.