AVG / GDPR

De wet op de persoonsgegevens

De AVG helpt u om het thema privacy te organiseren

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er om de privacy van personen te beschermen. Door helder aan te geven wat persoonsgegevens zijn, wat u er wel en niet mee mag doen en hoe u dat moet vastleggen. Als organisatie moet u ook zorgen dat de veiligheid van de gegevens op orde is en dat er werkafspraken zijn hoe de organisatie omgaat met vragen van klanten en medewerkers over hun gegevens. De AVG is de Nederlandse versie van de internationale privacy wetgeving GDPR.

Voor wie geldt de AVG?
De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

De reden waarom u gegevens vastlegt moet helder zijn.

De burger moet actief en ondubbelzinnig toestemming geven voor de vastlegging.

De burger heeft veel meer rechten, o.a. inzage, wijzigen, overdragen en verwijderen.

Wanneer externe partijen persoonsgegevens verwerken waar u verantwoordelijk voor bent moet dat worden vastgelegd in een overeenkomst.
U mag alleen maar gegevens vastleggen en bewaren die u actief nodig heeft.
De informatiebeveiliging moet up-to-date zijn én blijven.
Actieve interne communicatie over de omgang met persoonsgegevens is van belang.
Alles wat u doet met persoonsgegevens moet aantoonbaar vastgelegd zijn.

Wat houdt de AVG eigenlijk in?

Wat levert u dat op?

De AVG is een figuurlijke ‘license to operate’. Anno vandaag kan een organisatie zich niet meer permitteren om de privacy van de haar toevertrouwde gegevens niet goed te regelen

Wat het u oplevert is vertrouwen van uw klanten en medewerkers, het voldoen aan de regels van de wet en daarmee het voorkomen van boetes.

De AVG vraagt u om verschillende zaken te organiseren en vast te leggen.

R
Uitvoeren van een risico inventarisatie (DPIA)
R
Opstellen van een privacybeleid
R
Bepalen verplichting en zo nodig opstellen van een verwerkersregister
R
Opstellen van verwerkersovereenkomsten met leveranciers
R
Bepalen of uw organisatie een Functionaris voor de Gegevensbescherming nodig heeft.
R
Procedures voor calamiteiten (datalekken) en wanneer personen informatie willen over de vastgelegde gegevens
R
Inrichten en organiseren van uw IT landschap volgens de privacy principes
R
Periodieke inventarisatie van veranderingen in de organisatie en de gevolgen daarvan voor het onderwerp privacy (bijv een overname of nieuw product)

Het Stappenplan voor AVG

Zelf aan de slag? Download dan het AVG Stappenplan.

de AVG in één document

De AVG uitgelegd in één overzichtelijke pdf.

Maak het uzelf makkelijk met SmartManSys

Iedereen heeft een hekel aan dubbel werk en onnodig tijd besteden aan zaken. SmarManSys is onze online tool die dat voorkomt. Wilt u weten hoe? Lees het op de pagina over onze softwareoplossing die u veel tijd en geld bespaart.

MEER WETEN OVER HOE TE VOLDOEN AAN DE AVG?

Bel ons of laat uw gegevens achter dan bellen we u.